Gå direkt till innehåll
Foto: Maksim Tarasov
Foto: Maksim Tarasov

Nyhet -

Återvunna däck ska minska skadorna i trafiken

Referat: Däckdebatt 

I en intervju för Däckdebatt med Viveca Wallqvist, forskare vid det statliga forskningsinstitutet Rise, Research institute of Sweden, berättar hon om arbetet med att utveckla mjukare asfalt genom att blanda in återvunnet däckgummi. Målet är att minska personskador bland gång- och cykeltrafikanter.

Utdrag från intervjun:

Sverige har länge verkat för nollvisionen, där det långsiktiga målet är att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Trots att vägtrafikolyckorna har minskat, är det fortfarande ett stort antal gång- och cykeltrafikanter som varje år skadas eller dör till följd av fallolyckor. Detta är något som Viveca Wallqvist och hennes kollegor vill råda bot på, med hjälp av återvunna däck.

– Tillsammans med Trafikverket diskuterade vi hur vi skulle kunna göra det säkrare för oskyddade trafikanter. En del av nollvisionens filosofi är att skapa säkra miljöer, så att människor har råd att göra misstag i trafiken utan att dö eller skadas allvarligt. På fordonsidan har detta varit väldigt framgångsrikt och vi ser enorma förbättringar gällande trafiksäkerheten, säger Viveca Wallqvist och fortsätter:

– Vi ville göra något liknande för gång- och cykeltrafikanterna. Vi började fundera på underlaget, eftersom det är där människor skadar sig mest när de faller eller ramlar av cykeln. Vi funderade över om underlaget på gång- och cykelbanor behövde vara så hårt som det är idag. Den enda anledningen till att asfalten är så pass hård är för att den är utvecklad för tyngre motorfordon.

Viveca Wallqvist och hennes kollegor kom i kontakt med Svensk Däckåtervinning, SDAB, vilket hon beskriver som den perfekta matchen.

Hela intervjun finns att lösa här 

Kategorier

Kontakter

Frida Grunewald

Frida Grunewald

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46706987900
Fredrik Ardefors

Fredrik Ardefors

Presskontakt VD +46704182560

Svensk Däckåtervinning AB

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är sedan 1994 ett icke vinstutdelande kretsloppsföretag som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca 90,000 ton däck som årligen tjänas ut i Sverige. För att lyckas med hållbar hantering av våra däck har Svensk Däckåtervinning, med start 2023, tillsammans med lokala samarbetspartners etablerat en unik och världsledande återvinningsorganisation i syfte att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi och utveckla en återvinningsorganisation som inspirerar till skapande och kreativitet.

Svensk Däckåtervinning AB
Box 124
185 22 Vaxholm
Sverige