Gå direkt till innehåll
Bild: IStock/Alex Ugalek
Bild: IStock/Alex Ugalek

Nyhet -

Förberedelserna är i gång

Varje år samlas det in mer än 6 miljoner däck för återvinning, totalt ca 90,000 ton som både kan och behöver användas på ett bättre sätt än vad det gör idag. När däcken tas till vara i kloka nya tillämpningar där det ersätter jungfruligt material behöver mellan en halv och en miljon ton i nyttag från gruvar och skogar mm inte längre göras.

En enorm hävstång som vi både har ansvar och vilja att ta vara på.

Svensk Däckåtervinnings styrelse beslutade 2019 att påbörja arbetet med att skapa världens modernaste däckåtervinningssystem. Ett system som inspirerar till skapande och kreativitet, där materialåtervinningen ökar och där hänsyn tas till påverkan på ekosystemen. Ett producentansvar som tillför och bidrar med kunskap kring en balanserad cirkulär ekonomi med materialet som långsiktig investering.

Den 1 januari 2023 etablerar vi således en ny organisation för däckåtervinning där vi i egen regi kommer att ansvara för det svenska däckåtervinningssystemet. Utgångspunkterna för den nya organisationen finns en den Vitbok för hållbarhet som publicerades i december 2019 samt i den ekosystemanalys som Årsrapporten 2020 presenterar. Båda dokumenten är unika, både för däckåtervinning specifikt och för återvinning och producentansvar generellt.

Kontakter

Frida Grunewald

Frida Grunewald

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46706987900
Fredrik Ardefors

Fredrik Ardefors

Presskontakt VD +46704182560

Svensk Däckåtervinning AB

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är sedan 1994 ett icke vinstutdelande kretsloppsföretag som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca 90,000 ton däck som årligen tjänas ut i Sverige. För att lyckas med hållbar hantering av våra däck har Svensk Däckåtervinning, med start 2023, tillsammans med lokala samarbetspartners etablerat en unik och världsledande återvinningsorganisation i syfte att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi och utveckla en återvinningsorganisation som inspirerar till skapande och kreativitet.

Svensk Däckåtervinning AB
Box 124
185 22 Vaxholm
Sverige