Gå direkt till innehåll
Foto: Richard Boyle/Unsplash
Foto: Richard Boyle/Unsplash

Nyhet -

REPLIK till Jan Larsson (MP) - SDAB vädjar till partierna i Nora att våga ha ett helhetsperspektiv på konstgräsfrågan

Replik till Jan Larsson (MP)

Vi vädjar till partierna i Nora att våga ha ett helhetsperspektiv på konstgräsfrågan

Konstgräsplaner skapar förutsättningar för barn och ungas idrottande året runt. Precis som Jan Larsson, Miljöpartiet i Nora skriver så är bättre folkhälsa en stor samhällsvinst. Med enkla åtgärder går det också att se till att granulatet stannar kvar på konstgräsplanen, där det hör hemma och inte sprids till omkringliggande miljö.

Gummigranulat kommer från utvalda, återvunna däck och används på de flesta av Sveriges 1300 konstgräsplaner. Det är cirkulärt, har hög funktionalitet över tid, bidrar till ett skonsamt underlag för idrottande och rekommenderas av Svenska Fotbollsförbundet. SBR-gummi har lägreCO2-avtryck än de alternativ som idag finns på marknaden ur ett livscykelperspektiv. Detta enligt en studie från IVL, det forskningsinstitut som Larsson hänvisar till. Dessutom har de alternativa materialen färre speltidstimmar, kortare livslängd och kan inte materialåtervinnas igen när planen ska bytas ut.

En konstgräsplan med SBR-gummi bidrar över tid till att återanvända över 6 ton däck årligen, däck som annars hade fått gå till förbränning. Att istället välja en infillfri plan kan tillsammans med en ökad däckförbränning innebära att växthusgasutsläppen för planen fördubblas.

Som Larsson skriver förbereder EU nu en lagstiftning om mikroplaster, men det är inte alls säkert att detta innebär att det kommer bli ett förbud mot gummigranulat. Förslaget är i själva verket illa underbyggt och baseras på äldre resonemang där man utgick ifrån att allt granulat som fylls på planen årligen hamnar i miljön, vilket inte alls är fallet. Med enkla medel som borstar, skogaller och hårdytor för snöröjning går det att reducera granulatspill från konstgräsplaner till endast 10 gram per plan och år, vilket enbart är en bråkdel av de siffror som Larsson och Miljöpartiet oroar sig för.

Precis som Miljöpartiet i Nora värnar vi om miljön, mikroplaster har ingen plats i vår natur. Men vi måste våga ha ett systemperspektiv i miljö-, och hållbarhetsfrågor. Användningen av SBR-gummi bidrar till att däck kan återvinnas och ingå i ett cirkulärt system där materialets egenskaper tillvaratas och används för att främja folkhälsan. Miljövinsten blir betydligt större än om man använder andra, jungfruliga material och istället enbart låter däcken gå till förbränning. Vi vädjar nu till alla partier i Nora att se till helheten. Både för folkhälsans och miljöns skull.

Kategorier

Kontakter

Frida Grunewald

Frida Grunewald

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46706987900
Fredrik Ardefors

Fredrik Ardefors

Presskontakt VD +46704182560

Svensk Däckåtervinning AB

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är sedan 1994 ett icke vinstutdelande kretsloppsföretag som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca 90,000 ton däck som årligen tjänas ut i Sverige. För att lyckas med hållbar hantering av våra däck har Svensk Däckåtervinning, med start 2023, tillsammans med lokala samarbetspartners etablerat en unik och världsledande återvinningsorganisation i syfte att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi och utveckla en återvinningsorganisation som inspirerar till skapande och kreativitet.

Svensk Däckåtervinning AB
Box 124
185 22 Vaxholm
Sverige