Gå direkt till innehåll
Foto: IStock
Foto: IStock

Nyhet -

Riksdagen lyfter däck

En gång om året lämnar riksdagsledamöterna förslag till frågor som riksdagen sedan ska besluta om. En sammanställning från höstens motionsrunda, som nyligen avslutades, visar att ett flertal motioner handlar om däck i någon form.

Förslagen är kopplade till cirkulär ekonomi och skiftestider mellan vinter och sommardäck, samt krav på däckkvalitet. Det är ett glädjande besked för samtliga led inom däckindustrin att däck har uppmärksammats i denna omfattning, något som tidigare inte hänt.

“Däcket och hjulet utgör ryggraden i det moderna samhället och är en förutsättning för att livet ska fungera. Det gör att Däckbranschen har ett särskilt ansvar för såväl produkter som processer och att bidra till en god arbetsmiljö, miljö och cirkulär ekonomi. Engagemanget i riksdagen är välkommet då vi sökt dialog om flera viktiga frågor som berör vår bransch”, säger Fredrik Ardefors, VD Däckbranschen Sverige

Förslagen lyfter bland annat att den korta skiftesperioden riskerar att leda till att många chansar och inte byter däck alls, vilket rimmar illa med nollvisionen, samt att dubbdäck måste kunna användas där de behövs och att det behovet varierar över landet. En regional differentiering med ett väl tilltaget tidsspann för däckbyte skulle ge hög trafiksäkerhet och låg miljöpåverkan och samtidigt värna människors arbetsmiljö. Ett av förslagen hänvisar också till undersökningen genomfört av Riksdagens utredningstjänst (RUT) pekar på att dubbdäcksanvändning bara är en av flera källor till partikelutsläpp och inte heller nödvändigtvis den största källan till de farliga partikelutsläppen.

Hela motionslistan finns att läsa här 

Kontakter

Frida Grunewald

Frida Grunewald

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46706987900
Fredrik Ardefors

Fredrik Ardefors

Presskontakt VD +46704182560

Svensk Däckåtervinning AB

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är sedan 1994 ett icke vinstutdelande kretsloppsföretag som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca 90,000 ton däck som årligen tjänas ut i Sverige. För att lyckas med hållbar hantering av våra däck har Svensk Däckåtervinning, med start 2023, tillsammans med lokala samarbetspartners etablerat en unik och världsledande återvinningsorganisation i syfte att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi och utveckla en återvinningsorganisation som inspirerar till skapande och kreativitet.

Svensk Däckåtervinning AB
Box 124
185 22 Vaxholm
Sverige