Gå direkt till innehåll
Startsida av forskningsportalen ELTRP
Startsida av forskningsportalen ELTRP

Pressmeddelande -

Världens första forskningsportal för återvunnet däckgummi

Svensk Däckåtervinning har med stöd från internationella organisationer inom däckåtervinning implementerat End-of-Life Tyre Research Portal (ELTRP), världens första internationella forskningsportal för återvunnet däckgummi. Återvunnet däckgummi är ett genomforskat material där den nya forskningsportalen fyller ett behov genom att samla vetenskapliga fakta om materialet på ett lättillgängligt och effektivt sätt.

Återvunnet däckgummi är ett material som kantas av uppfattningar och frågor om såväl innehåll som nytta. Det är något som branschen generellt och Svensk Däckåtervinning specifikt regelbundet hanterar. End-of-Life Tyre Research Portal (ELTRP) är ett viktigt verktyg i arbetet att möta det kunskapsbehov som efterfrågas om materialet.

- Längs vägen har det blivit mer tydligt att uppfattningar ofta grundar sig i saknad av information och kunskap, samtidigt som det inte heller har funnits en given kunskapskälla med tillgänglig information om materialet. Att ELTRP nu är på plats är grundläggande för såväl branschen som för politiker, myndigheter, media och allmänheten, säger Fredrik Ardefors, vd Svensk Däckåtervinning

Forskningsportalen ELTRP gör det möjligt att söka önskad information och vetenskapliga fakta om materialet på ett enkelt och effektivt sätt. Områden som står i fokus är bland annat kemisk sammansättning, prestanda, materialanvändning, hälsa och miljö samt produkter. Portalen innehåller också en ordlista med ord som är vanligt förekommande i rapporter om återvunnet däckgummi. Innehållet i ELTRP administreras av Svensk Däckåtervinning i samarbete med en postdoktorand (Ph.D), som hanterar inkomna rapporter och efter granskning gör dem sökbara i systemet. För tekniken och utvecklingen bakom forskningsportalen står det svenska IT-konsultföretaget Sunstone Systems.

- ELTRP har etablerats genom nära samarbete mellan Svensk Däckåtervinning och Sunstone Systems. I utvecklingen av ELTRP har Sunstone Systems långa erfarenhet av att leverera söksystem för kunder som Kungliga biblioteket och flera välkända mediaföretag varit av stort värde, säger Rikard Johansson, vd Sunstone Systems

Forskningsportalen bygger på en avancerad sökmotor, i vilken såväl metadata som fulltext för rapporter görs sökbara. Svensk Däckåtervinnings höga ambition för strukturerad hantering av metadata på såväl engelska som originalspråk gör sökning på ELTRP både enkel och kraftfull.

- Portalen bidrar till att öka möjligheten att använda materialet på ett tryggt och säkert sätt för människa och miljö utifrån de egenskaper som finns i materialet. Det är ett verktyg som understödjer arbetet att bygga och öka förtroendet för det återvunna däckmaterialet och för branschen, säger Fredrik Ardefors

ELTRP är öppen och tillgänglig för alla och kommer uppdateras allt eftersom. Bidrag av relevant forskning inom området uppmuntras och välkomnas för att utveckla ELTRP till den centrala forskningsportalen om det återvunna däckmaterialet.

Till ELTRP

https://eltrp.org/

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är sedan 1994 ett icke vinstdrivande kretsloppsföretag som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca 90,000 ton däck som årligen tjänat ut i Sverige. För att lyckas med hållbar hantering av våra däck har vi, med start 2023, tillsammans med dynamiska samarbetspartners etablerat en unik och världsledande återvinningsorganisation i syfte att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi och utveckla en återvinningsorganisation som inspirerar till skapande och kreativitet. Läs mer om de förändringar som sker på sdab.se

Kontakter

Frida Grunewald

Frida Grunewald

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46706987900
Fredrik Ardefors

Fredrik Ardefors

Presskontakt VD +46704182560

Relaterat innehåll

Svensk Däckåtervinning AB

Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) är sedan 1994 ett icke vinstutdelande kretsloppsföretag som utifrån det lagstadgade producentansvaret för däck organiserar insamling och återvinning av de ca 90,000 ton däck som årligen tjänas ut i Sverige. För att lyckas med hållbar hantering av våra däck har Svensk Däckåtervinning, med start 2023, tillsammans med lokala samarbetspartners etablerat en unik och världsledande återvinningsorganisation i syfte att öka materialåtervinningen, skapa utrymme för nya användningsområden och höja värdet av den återvunna däckråvaran. I det arbetet vill Svensk Däckåtervinning bidra med kunskap och nyfikenhet om återvunnet däckgummi och utveckla en återvinningsorganisation som inspirerar till skapande och kreativitet.

Svensk Däckåtervinning AB
Box 124
185 22 Vaxholm
Sverige