Pressmeddelande -

Rekordstor orderingång för Svensk Husproduktion AB under kvartal 4, 2019

Svensk Husproduktions försäljning under sista kvartalet 2019 blev rekordhög och det totala värdet av försäljningen uppgick till mer än 250 mkr.

Såväl försäljningen av styckehus till privatkunder, som B2B-försäljningen till professionella beställare, slog rekord. Detta trots ett avvaktande marknadsläge, där nuvarande kreditrestriktioner begränsar lånemöjligheterna för såväl privatpersoner som för bostadsutvecklare.

Stefan Holmberg, vd på Svensk Husproduktion, kommenterar: ”Försäljningsframgången inom styckehus är ett resultat av alla de satsningar vi genomfört under hösten för att ännu bättre kunna leva upp till vårt löfte om ”Mest hus för pengarna”. Inom B2B har vi fortsatt vårt arbete med att utöka vår kundbas, och under perioden har vi fått ett flertal nya beställare som vi vill utveckla långsiktiga samarbeten med. Vi tror på fortsatta försäljningsframgångar under 2020 och ser fram emot att under våren öka upp vår produktionstakt för att möta den ökade efterfrågan på våra produkter.”

Ämnen

  • Företagsinformation

Regioner

  • Bromölla

Svensk Husproduktion AB etablerades år 2012 då Profura AB förvärvade varumärkena LB-Hus och Nordiska hus, med huvudkontor och fabrik i Bromölla. Husfabriken i Bromölla är en av landets mest moderna, med en kapacitet på närmare 1000 hus per år. Stora delar av produktionen är automatiserad och investeringar görs kontinuerligt för att öka graden av industriellt byggande. Företaget sysselsätter ca 140 medarbetare, har anställd byggledning och arbetar i nära samarbete med entreprenörer och ledande materialleverantörer.

Svensk Husproduktion verkar inom tre affärsområden: Inom affärsområde Styckehus erbjuds privatkonsumenter nyckelfärdiga hus på totalentreprenad. Affärsområde Grupphus vänder sig till privatkonsumenter med färdigpaketerade lösningar med tomt och stycke-, rad- eller parhus och inom affärsområde B2B erbjuds professionella bostadsutvecklare prefabricerade byggsatser och i vissa fall även ett helt entreprenadåtagande.

Presskontakt

Helen Friberg

Presskontakt VD-assistent 0702-59 76 48

Relaterade nyheter