Pressmeddelande -

Norrtälje – framgångsrik nydanare

Norrtälje kommun är den till ytan största kommunen i Stockholms län och omfattar nära en tredjedel av länets yta. Centralort är Norrtälje och staden kallas ibland för Roslagens huvudstad. Norrtälje var ingen lättanalyserad kommun. Siffergranskningen tog lång tid beroende på en stor omorganisation av vård och omsorg 2006. Detta år inleder Norrtälje kommun ett samarbete med Landstinget som går ut på att samla all hälso-, sjukvårds- och omsorgsverksamhet i en samägd organisation. Det bildas både ett kommunalförbund och ett utförande bolag, TioHundra AB. Norrtälje, som förlorare i utjämningen mellan kommunerna, tog detta okonventionella grepp för att effektivisera sin verksamhet tillsammans med landstinget. Skatten kunde sänkas igen.

-       Norrtälje kommun har det indikativa finansiella betyget B av ett, och endast ett skäl, och det är att man skulle behöva sköta den vardagliga ekonomin något bättre för ett betyg på A-nivå, berättar Hans Jensevik, vd Svensk KommunRating. Det skulle räcka med ett högre överskott på cirka 50 miljoner kronor och det är inte mycket i en kommun som omsätter 3 780 miljoner och har en sammantagen avgiftspotential och överkostnader på nästan 300 miljoner kronor.

Ett något för lågt sparande ger delbetyget B på analysfrågan finansiell hälsa och då lägsta delbetyg bestämmer slutbetyget så blir det B. Norrtälje kan meritera sig för ett betyg på A-nivå inom ett par år. Det är starka delbetyg A på de tre analysfrågorna kommunskuld, finansiella risker och finansiella möjligheter. Det indikeras inga krisutlösande finansiella risker i Norrtälje när fem av de sex risknyckeltalen har betyget Bra men de innehåller intressant information. Bra på investeringsnivå visar att investeringarna inte är för höga men nivån är å andra sidan så låg att man kan undra om inte Norrtälje underinvesterar. Det finns skäl att tro att kommunen genom åren parerat den något för låga sparnivån med neddragna investeringar i underkant av sparandet för att inte bygga skulder.

Förutom Norrtälje har även kommunerna Gullspång, Hagfors, Håbo, Kristianstad, Rättvik, Salem och Vetlanda analyserats i den senaste utgåvan av Kommunexperten (nr 4/2010).

Även om en kommun analyseras som ett litet land så lär sig en läsare att snabbt ta del av informationen. Kommunexperten gör det med hjälp av en analysmodell som är så lättöverskådlig att du bara på fyra – fem minuter ser vad som är bra eller dåligt i en kommun. I Kommunexperten får kommuner finansiella betyg därför att det tydliggör det finansiella läget. Ratingen sker öppet så alla kan förstå varför en kommun fått ett visst betyg. Den indikativa finansiella betygsättningen i analysen omfattar en fyrgradig betygsskala: A, B, C och D.  En analys omfattar 19 nyckeltal och varje finansiellt nyckeltal bedöms efter en fyrgradig skala: Bra, OK, Svag och Dålig.

I nästa nummer (nr 5/2010) av Kommunexperten kommer följande kommuner att analyseras: Borgholm, Hässleholm, Knivsta, Lidingö, Luleå, Skara, Uppvidinge och Ödeshög.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Jensevik, vd , Svensk KommunRating, 018-146032 eller 0705-146032

Vivianne Eriksson, marknad, Svensk KommunRating 018-146030 eller 0733-261 309

Ämnen

  • Ekonomi

Kommunexperten är landets enda analystidning för oberoende kommunalekonomisk analys.

Analystidningen Kommunexperten ges ut av Förlaget Kommunexperten AB. Förlaget är en del av Svensk KommunRating som bildades år 1991 i samband med att kommunerna blev finansiellt avreglerade genom 1991 års kommunallag.