Pressmeddelande -

Ny enkät visar: Röd-grön-rosa partier vill ha åtgärder mot köttkonsumtionen

Det är stora skillnader mellan de politiska partierna när det gäller synen på matens miljöpåverkan och vilka åtgärder som bör vidtas för att minska den. Det visar den stora partienkät som Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, låtit göra. Enkätsvaren i deras helhet finns på: http://media.smmi.nu/2014/06/SMMI_enkat2.pdf

SMMI frågade vilka de viktigaste miljö- och klimatpåverkande faktorerna när det gäller vår livsmedelsproduktion och -konsumtion är, vilka politiska styrmedel partierna förespråkar när det gäller matens miljö- och klimatpåverkan samt hur ett långsiktigt arbete med att minska matens miljöpåverkan bör utformas.

Där de borgerliga partierna betonar produktmärkning, åtgärder mot matsvinn och i några fall vikten av att gynna inhemsk livsmedelsproduktion sätter framför allt V, MP och Fi de höga köttkonsumtionsnivåerna i fokus.

Vänsterpartiet vill ha en handlingsplan för minskad köttkonsumtion, med en minskning på 25 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Miljöpartiet förespråkar en ”kraftigt minskad köttkonsumtion” och vill minska köttandelen i offentliga måltider med 25 procent till 2020. Och Feministiskt initiativ vill införa en särskild köttskatt.

– Vi hoppas att riksdagen inom en snar framtid enas om att minska köttkonsumtionen i Sverige, säger Sanna Ekedahl, talesperson för Svensk mat- och miljöinformation.

Enligt FN står animaliesektorn för 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser, vilket är en större andel än utsläppen från den samlade transportsektorn (inklusive flyget). I Sverige har köttkonsumtionen ökat med cirka 50 procent de senaste 20 åren.

Under Almedalsveckan på Gotland i somras bedrev SMMI opinion för införandet av just en köttskatt. Såväl Miljöpartiets som Vänsterpartiets miljöpolitiska talespersoner skrev under organisationens upprop för köttskattt, och Feministiskt Initiativ lade fram det mest konkreta förslaget hittills när de på DN Debatt föreslog en köttskatt på 10 kronor per kilo kött. Även Socialdemokraternas klimatpolitiska talesperson öppnade upp för möjligheten att införa en köttskatt.


Ämnen

  • Livsmedelsindustrin

Svensk mat- och miljöinformation, SMMI, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi verkar för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet.  Det gör vi genom att informera om hur matindustrin påverkar miljön och klimatet. Vi ger information för att allmänheten ska kunna minimera sin negativa miljö- och klimatpåverkan genom den mat som konsumeras.


Presskontakt

Per-Anders Jande

Presskontakt 073-891 07 27