Pressmeddelande -

Problemen med vårt utnyttjande av naturresurser i andra länder diskuterades i Almedalen

På tisdagen under Almedalsveckan i Visby arrangerade Jordens Vänner, Svensk mat- och miljöinformation och kampanjen Köttfri måndag seminariet "Mer kött och soja - mindre regnskog". Under seminariet diskuterades de allvarliga konsekvenserna av vårt stora beroende av naturresurser i andra länder - och åtgärder för att minska detta beroende.

Seminariets fokus låg på importen av kött och foder från Brasilien, men frågan om Sveriges och Europas beroende av externa naturresurser diskuterades också i ett bredare perspektiv.

Sanna Ekedahl från Svensk mat- och miljöinformation och Siri Troili från kampanjen Köttfri måndag inledde med att gå igenom miljö- och människorättskonsekvenserna av vår stora import av kött och foder för kötproduktion.

- På 20 år har en regnskogareal motsvarande hela Storbrittannien huggits ner bara i Brasilien. Produktionen av kött och av foder är de faktorer som främst driver regnskogsskövlingen, Säger Sanna Ekedahl.

EU är Brasiliens största exportmarknad för djurfoder. Vår efterfrågan på djurfoder driver alltså skogsskövlingen i Amazonas, en skövling som leder till enorma koldioxidutsläpp och omfattande förlust av biologisk mångfald.

Men efterfrågan på billigt foder ger även upphov till allvarliga arbetsrättsliga problem. Sojaplantager och boskapsrancher ligger ofta långt från städerna och myndigheterna har därför svårt att övervaka arbetsförhållandena och olika former av slavliknande förhållanden är inte ovanliga i foderproduktionen och på rancher.

- Dessutom används många bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige och EU fortfarande i Brasilien och ofta saknas skyddsutrustning. Som en konsekvens av detta har cancerfrekvensen skjutit i höjden i områdena med intensiv foderproduktion, säger Siri Troili.

Antalet hungrande i världen minskar dessutom inte, även om många människor fått det bättre på senare år. En av orsakerna är att den ökande efterfrågan på foder driver upp livsmedelspriserna och gör att fattiga människor inte längre har råd med mat för dagen.

Efter seminariet följde ett panelsamtal om hur vi kan minska vårt beroende av naturresurser i andra länder med riksdagspolitikarna Otto von Arnold (KD) från civilutskottet, Helena Leander (MP) från skatteutskottet och Åsa Coenraads (M) och Sara Karlsson (S) från miljö- och jordbruksutskottet. Samtalet leddes av Emil Schön från Jordens Vänner.

Panelen var överens om att dagens situation inte är hållbar och diskuterade bland annat ekonomiska styrmedel som lösning.

Helena Leander (MP) anser att det behövs ekonomiska styrmedel och att en speciell skatt på animaliska produkter kan behövas för att minska efterfrågan på kött och foder och därmed vårt beroende av naturresurser i andra länder.

Otto von Arnold höll med om at skatter kan vara en väg att gå för att minska miljöskadlig konsumtion, men ville snarare se en allmän skatt på klimatutsläpp än en specifik miljöskatt på animaliska livsmedel. Han framhöll också åtgärder för att minska miljöpåverkan genom att producera biogas från gödsel och minska matsvinnet.

Åsa Coenraads lyfte frågan om att det är skillnad i miljöpåverkan från olika sorters kött och att det är viktigt att förbättra produktionen och att välja bättre kött. Hon framhöll principen att förorenaren ska betala.

Sara Karlsson framhöll att vi inte bor på en gränslös planet och ville gäörna se mer vegetariskt i offentlig uppjhandling. Hon är inte är principiellt emot tanken på en speciell miljöskatt på animalier, men att den då måste vara rätt utformed för att få önskad effekt.

Diskussionen om miljöskatter på animalier kommer att fortsätta i Almedalen under onsdagen och torsdagen i samband med att miljöekonomen Sara Säll från Sveriges lantbruksuniversitet presenterar beräkningar av vad det skulle kosta om vi rende näringsutsläppen av köttproduktionen och tog ut kostnaden på köttet i konsumentledet.

Sara Säll talar dels på seminariet "mer kött på benen - mindre på tallriken" på onsdag kl 10 och dels på seminariet "Ekonomiska styrmedel för minskad köttproduktion" på torsdag kl 15.30. På det senare seminariet deltar även en politikerpanel med Helena Lindahl (C), Jens Holm (V), Carl Netterblad (LUF) och Helena Leander (MP).

Mer information om kommande seminarier under Almedalsveckan:

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/8237

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/8261

Arrangörerna:

Jordens Vänner är en en del av världens största demokratiskt uppbyggda miljö- och solidaritetsorganisation, Friends of the Earth International.
jordensvanner.se

Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening som informerar om matens miljöpåveran och arbetar för en hållbar livsmedelskonsumtion
smmi.nu

Köttfri måndag är en del av ett internationellt nätverk av kampanjer som arbetar för minskad köttkonsumtion, främst av miljöskäl.
kottfrimandag.se

Presskontakt:

Per-Anders Jande

jande@smmi.nu

073-891 07 27

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • almedalen
 • djurhållning
 • klimat
 • klimatsmart
 • kött
 • köttfri måndag
 • köttkonsumtionen
 • mat
 • mat och miljö
 • miljö
 • miljöskatter
 • naturresurser
 • soja
 • regnskogsskövling
 • brasilien

Kontakter

Per-Anders Jande

Presskontakt 073-891 07 27