Gå direkt till innehåll
Flerbostadshus kan också ha problem med radon. Bilden har dock inget med beskrivna ärende att göra.
Flerbostadshus kan också ha problem med radon. Bilden har dock inget med beskrivna ärende att göra.

Blogginlägg -

Miljönämnd hotar fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärd inte genomförs

Miljönämnden i Skaraborg tar radonproblematiken på allvar och hotar fem bostadsrättsföreningar och en fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärder inte genomförs. Man hänvsisar bl a  till Folkhälsomyndighetens riktvärde och det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som ska vara uppfyllt 2020. 

Läs mer här om nyheten här: https://www.skovdenyheter.se/article/hotas-av-vite-for-hoga-radonhalter/

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige