Gå direkt till innehåll
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas varje år ca 500 av lungcancer till följd av radon i svenska bostäder och arbetsplatser
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas varje år ca 500 av lungcancer till följd av radon i svenska bostäder och arbetsplatser

Nyhet -

Internationella radondagen 7 november uppmärksammar hälsorisker med radon

På initiativ av ERA (European Radon Association) uppmärksammas den Internationella Radondagen den 7 november. Årets tema är effektiv förebyggande radonåtgärder i nybyggnation.

“Den 7 november är den internationella radondagen där vi med gemensamma krafter i Europa försöker uppmärksamma myndigheter och fastighetsägare om behovet av att sänka radonhalten i våra bostäder. Svensk radonförening jobbar aktivt med förebyggande åtgärder för att minska risken för lungcancer genom att aktivt bidra till att radonsanera fastigheter genom våra medlemsföretag som representerar 80% av radonbranschen” säger Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin som också hoppas på att dagen uppmärksammas i medier utanför branschen.

Radondagen har valts därför att Marie Curies föddes den 7 november år 1867 i Polen. Hon är genom vår historia den mest berömda vetenskapspersonen inom radioaktivitet och även den första kvinnan att motta ett Nobelpris, i fysik år 1903. Nu för tiden är det dock inte till hennes minne man uppmärksammar dagen utan den hålls för att belysa riskerna kring radongas i dagens samhälle.

För mer information om radondagen 7 november kontakta Svensk Radonförening på info@svenskradonforening.se

Ämnen

Presskontakt

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige