Gå direkt till innehåll
Kurs om Radon i Byggnader 17-18 oktober - Anmäl dig redan idag

Nyhet -

Kurs om Radon i Byggnader 17-18 oktober - Anmäl dig redan idag

Svensk Radonförenings kurs om radon i byggnader ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna mäta, undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Detta är en kurs som inte bara vänder sig till radonkonsulter, utan är även lämplig för dem som arbetar med radonfrågor på fastighetsbolag, miljökontor eller besiktningsbolag.

Kursen hålls på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm den 17-18 oktober Max antal deltagare är 12 och det är först till kvarn som gäller.

Frivillig tentamen anordnas i direkt anslutning till kursen. Tentamen med godkänt resultat krävs om man vill kunna certifiera sig som sakkunnig inom radon hos RISE.

Anmäl dig till kursen här!

Kursen kräver inga förkunskaper inom radon och sträcker sig över 2 dagar samt innehåller följande moment:

• Allmänt om radon: enheter, gränsvärden, hälsorisker.
• Radonkällor: mark, byggnadsmaterial och vatten.
• Radonsituationen i Sverige: ansvariga myndigheter.
• Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
• Mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser
• Demonstration av mätinstrument.
• Undersökningsmetodik: befintliga hus och inför byggnation.
• Metoder att radonsanera en byggnad beroende på källa.
• Erfarenheter från radonsanering.
• Miljöcertifieringsorganisationer.
• Förebyggande åtgärder vid nyproduktion.

Ämnen

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening

c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige