Gå direkt till innehåll
Ventilationskurs 21-23 oktober 2019
Ventilationskurs 21-23 oktober 2019

Nyhet -

Nu kan ni anmäla er till Svensk Radonförenings nya ventilationskurs 21-23 oktober 2019!

Vi har sedan 2017 utbildat över 60 personer i radonåtgärder och mätteknik via kursen Radon i Byggnader. Under utbildningen har uppstått ett önskemål om att erhålla mer detaljerad kunskap om hur man mäter luftflöden och optimerar ventilation för att den radonsänkande åtgärden ska bli så effektiv som möjligt. Därför har vi i samarbete med Swegon och Corroventa tagit fram en mer praktiskt inriktad ventilationskurs. Kursen är anpassad för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertryckventilering med markradonsug.

Kursinnehåll: Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om hur man mäter ventilation i egna hem samt vilka inställningar som görs vid installation går till gör en FT/FTX-anläggning och för en markradonsug.

Målgrupp: Kursen vänder sig till radonkonsulter, fastighetsförvaltare, byggnadsinspektörer, miljö- & hälsoskyddsinspektörer och andra intressenter som arbetar radonåtgärder.

Kurslängd: Kurslängden är 2,5 dagar. En skriftlig tentamen erbjuds i samband med kursen. Efter godkänt prov registreras man i SRF´s kursregister om man är medlem i vår förening.

Förkunskaper:

1.Grundläggande kunskaper inom ventilation – övertryck, undertryck, flöde osv.

2.Erfarenhet och kunskap inom bygg och installationer

3.Allmän kunskap om olika byggmaterial och konstruktioner

4.Kunskaper om radon och källor till radon

Program:

Dag 1

Olika typer av ventilation och hur man möter flöden, Vi studerar tryckförhållanden, luftdistribution, projektering, regelverk samt en praktisk genomgång med hands-on session.

Dag 2

Hur mäts och justeras luftflöden i en villa? Teori och praktisk genomgång med luftflödesmätning och injustering.

Hur fungerar en marksug? Installationsråd, antal sugpunkter, risker och följdproblem, att tänka på samt  projekteringsexempel. 

Dag 3 (halv dag)

Radonläcksökning i villa med hjälp av Radonsniffer, Att tänka på vid mätning med radonsniffer och hur man hittar inläckage av jordluft. Praktisk övning med hands on.

Tentamen

Föreläsare: Stefan Nilson och Bengt Eriksson(Swegon AB), Karl Jansson(Corroventa AB),

Lars Illesjö(Illesjö Installationsservice AB), Dag Sedin(Svensk Radonförening)

Kursavgiften för medlemmar i Svensk Radonförening är 11 900 kr, exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. För icke medlemmar är kursavgiften 13 900 kr, exklusive moms.

Boende: Du ansvarar själv för att ordna ditt boende under kursperioden. Ett begränsat antal rum på Elite Academia Hotel finns reserverad för kursdeltagare till reducerat pris.

Plats och Datum: Kursen hålls på Elite Academia Hotel i Uppsala 21-23 oktober 2019.

För mer info om kursen kontakta kursansvarig Dag Sedin. Tel: 070-5893426, dag.sedin@svenskradonforening.com

Anmälan görs till info@svenskradonforening.se

Antalet platser är begränsat till 12. Ange vid anmälan om du önskar vegetarisk mat eller är allergisk mot något..

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Presskontakt

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande