Gå direkt till innehåll
Nu samlar vi hela RADONSVERIGE på konferens 14 mars

Nyhet -

Nu samlar vi hela RADONSVERIGE på konferens 14 mars

Det händer mycket kring radonfrågan i Sverige, en ny nationell handlingsplan, en ny strålskyddslag och ett nytt infört radonbidrag. Därför tycker vi på Svensk Radonförening att det är viktigt att samla alla berörda parter i radonfrågan till konferens. Detta så att industri, myndigheter, kommuner och forskare kan mötas och utbyta erfarenhet. Genom initiativet Radondagen gör vi detta. Evenemanget går av stapeln den 14 mars 2019 på Elite Hotel Carolina i Stockholm.

Med radondagen erbjuder vi även senaste nytt angående hur vi i Sverige skall uppfylla den nationella handlingsplanen, kravet på personcertifiering för att vi skall upprätthålla God kvalitet inom branschen samt krav från miljöcertifieringsorganisationen när det gäller radongränsvärden i nya byggnader. Konferens tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi kommer också att belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon.

Vi har satt ihop ett digert program med föreläsare från myndigheter, intresseorganisationer och industrin men också med internationella inslag. Om du är medlem i Svensk Radonförening får du dessutom 500 kr i rabatt på anmälningsavgiften. Den är öppen för alla och man anmäler sig enkelt på www.radondagen.org.

Det finns även möjlighet för företag att ställa ut. Vi har totalt 10 utställningsplatser och det är först till kvarn som gäller. Anmälan gör enklast här.

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige