Gå direkt till innehåll
Hållbart byggande – en ny expertgrupp inom Svensk radonförening

Pressmeddelande -

Hållbart byggande – en ny expertgrupp inom Svensk radonförening

Svensk radonförening startar ny expertgrupp: Hållbart byggande.

- Vi ser det som centralt att hjälpa till i arbetet mot ett mer hållbart byggande. Expertgruppen Hållbart byggande skall fokusera på vad som krävs för att få minimal radonhalt vid nybyggnation och bevaka vad som sker i byggbranschen när det gäller dessa frågor. I vår styrelse sitter Hans Månsson, som har gedigen erfarenhet av dessa frågor och vi finner honom mer än väl kvalificerad som sammankallande i den nya expertgruppen. Den nya gruppen kommer formellt beslutas på stämman i vår, säger Dag Sedin ordförande i svensk radonförening.

Det är tydligt och glädjande att den här frågan är i fokus för politiken. Ett tydligt tecken på det är att det är avsatt 37 miljoner för just hållbart byggande i regeringens budgetförslag för 2021. Svensk radonförening vill därför vara redo och behjälpliga med sin expertis.

Sedan tidigare finns expertgrupperna Undersökning respektive Åtgärder, vilka nu slås ihop till en grupp. Fokus är att öka kunskap och sprida delade erfarenheter från branschexperter. Expertgrupperna står särskilt behjälpliga till kommuner, myndigheter, forskare, miljöansvariga samt politiker för stödja med den senaste spetskunskapen och erfarenhetsutbyte. 

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Presskontakt

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Relaterat innehåll

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige