Gå direkt till innehåll
Radonbidraget redan slut

Pressmeddelande -

Radonbidraget redan slut

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Förhöjda radonvärden är en hälsorisk, men det går att sanera och undanröja denna risk. Radonbidraget har de senaste åren varit väldigt välanvänt och det har varit till betydande samhällsnytta genom att minska hälsoproblem relaterade till för höga radonhalter i bostäder. I budgeten för 2021 förlängde regeringen radonbidraget med ett år, dock avsattes inte lika mycket pengar som tidigare år och resultatet är att redan nu i april är pengarna slut. Detta innebär att färre personer kommer radonsanera sina bostäder, vilket ökar risken för att fler drabbas av lungcancer de kommande åren.

-Jag tycker att det är anmärkningsvärt att politiken totalt förbiser att radonbidraget är ett välanvänt och de facto samhällsnyttigt stöd och som det ser ut nu kommer inte nya ansökningar kunna behandlas. Utan det är ett hårt stopp efter 11 april för att få bidraget, och självklart för alla ansökningar i hela landet! De 20 miljoner som avsattes i budgeten var ett klart lägre belopp än tidigare år. Tanken var att dessa skulle gå till nya ansökningar, förmodligen har dock årets pengar istället till stor del gått till att bekosta kvarvarande ansökningar från 2020. Därför tog pengarna slut så snabbt. Man borde emellertid ha känt till den eftersläpning som finns i systemet, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

Dag fortsätter sin kritik:

-Det är fullständig brist på tydlig information om vad som ska hända med ärenden inkomna efter 11 april. Vår förståelse och tolkning är dock att så länge ansökningsstopp inte är utlyst, eller så länge det inte kommer några andra besked, så fortsätter länsstyrelserna att registrera de ansökningar som kommer in precis som vanligt. Behovet är fortsatt stort och viktigt och alla ansökningar som kommit in, och som fortsätter att komma in, under 2021 borde behandlas. Regeringen måste därför i detta läge tillskjuta mer pengar, allt annat vore oansvarigt.

-Att avsluta Radonbidraget så här tvärt, när det har fått så pass utbredd användning, och med de stora behov som kvarstår till sanering, är att inte bara att lägga dövörat till utan även att ha stora skygglappar på sig inför en sedan länge konstaterad hälsorisk. Vi behöver verkligen inte fler av dessa i samhället just nu.

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Presskontakt

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Relaterat innehåll

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige