Gå direkt till innehåll
Viktigt att följa upp höga radonvärden i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter

Pressmeddelande -

Viktigt att följa upp höga radonvärden i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter

Radonmätningar görs i regel alltför sällan, men det som är än mer oroande är att flera av våra medlemmar i Svensk Radonförningen vittnar om alltför många exempel där både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar inte heller följer upp förhöjda värden. Om en mätning visat på höga radonhalter eller värde över referensvärdet bör man överväga att undersöka fler lägenheter i fastigheten. Detta eftersom det sannolikt finns ytterligare bostäder som kan ha höga radonhalter.

I hyreshus och bostadsrätter är det vanligt att marklägenheterna har höga värden. För att följa upp bör därför såväl fler lägenheter på samma våningsplan mätas som lägenheter i andra delar av fastigheten. Ibland kan ytterligare en mätning göras, men oroande ofta väljer bostadsrättsföreningar och fastighetsägare för hyresfastigheter att enbart göra en notis om att det finns förhöjda värden. Vare sig det är i en gemensamhetslokal eller i enskild bostad borde åtgärder för att följa upp förhöjda värden ske och åtgärder för att minska radonvärdet vidtas.

Det innebär att många kan bo i ohälsosamma boendemiljöer med för höga radonvärden och i Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Att bostadsrättsföreningar och ägare av hyresfastigheter inte tar sitt ansvar inom detta område är därför ett stort problem och det kan gå ut över ovetande privatpersoner. Höga radonvärden tas helt enkelt inte på allvar, trots de allvarliga, väldokumenterade och allmänt vedertagna bieffekter som kan uppstå. Risken för lungcancer ökar avsevärt för boende i bostäder med höga radonvärden.

Svensk Radonföreningen vill därför trycka på hur viktigt det är att följa upp höga värden i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Genom uppföljande mätningar ges möjlighet at utreda orsaken till den förhöjda halten och erbjuda en åtgärdsplan. 

Ämnen

Kategorier


Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet.

Kontakter

Dag Sedin

Dag Sedin

Presskontakt Ordförande

Säkrar god kvalitet och trygghet inom radonbranschen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Svensk Radonförening
c/o Haern Consulting AB, St Olofsgatan 33A
753 30 Uppsala
Sverige