Pressmeddelande -

Unikt patent revolutionerar vården

The British Standards Institute har ackrediterat en mjukvara från det engelska företaget Oxehealth som medicinskt bearbetar och tolkar information från trygghetssensorer i vården. Lösningen heter The Digital Care Assistant (DCA™) och är så exakt att den kan mäta puls och andningsfrekvensen hos en person som sover i sin säng – helt beröringsfritt.

DCA Vital Signs Measurement Software har certifierats som en medicinteknisk produkt Klass II i Europa. Det är första gången som mjukvara för att optiskt mäta puls och andningsfrekvens blivit godkänd för användning i medicinsk vård. The Digital Care Assistant har potential att revolutionera vården av gamla, prematura barn och andra känsliga patienter – framförallt på avdelningar där vårdpersonalen har hand om flera patienter samtidigt.

– Jag är glad över den europeiska medicinska certifieringen, som bekräftar att vår teknik kan mäta puls och andningsfrekvens lika noggrant och säkert som en traditionell saturationsmätare som man klämmer fast på fingret. Dessa används dagligen i primärvården och på sjukhusen. Skillnaden är att vi mäter puls och andningsfrekvens helt beröringsfritt, var som helst i patientens rum, säger Hugh Lloyd-Jukes, vd på Oxehealth.

Den svenska importören Elektronix och säkerhetsföretaget Great Security har tillsammans tagit fram en lösning där The Digital Care Assistant används för att frigöra personalresurser och öka tryggheten inom äldrevård, demensboenden och hemtjänst.

– Även om systemet från början utvecklades för sjukhus och andra medicinska avdelningar kommer vår tillämpning initialt att bli inom andra områden; framförallt hemtjänsten och i äldrevården. Vi säljer alltså inte en medicinsk produkt, än så länge, utan en intelligent trygghetssensor. Vår lösning använder andra delar av analysen än de rent medicinska, säger Daniel Svensson på Great Security.

Med en traditionell trygghetskamera måste en operatör aktivt titta på videobilderna vid varje given tidpunkt, men med The Digital Care Assistant tolkas rörelserna kontinuerligt och automatiskt. Systemet uppmärksammar personalen när något avvikande inträffar, så att de kan agera snabbt för att förhindra ett eventuellt olyckstillbud.

– Digital Care Assistant kan berätta vad som händer i rummet utan att visa någon bild. Om man ändå vill se vad som händer i rummet kan programmet anonymisera patienten. Det ökar integriteten för vårdtagaren, samtidigt som personalen kan fokusera på att vara där de faktiskt behövs. Vi vill att vårdpersonalen ska få vårda istället för att vara nattvakter, säger Daniel Svensson.

Det finns flera intressanta tillämpningar av beröringsfri puls- och andningsmätning, bland annat för prematura barn eller andra med förhöjd känslighet för infektioner och där medicinskt utbildad personal kan analysera medicinsk data.

– Vi ville till en början förbättra situationen för vårdpersonalen och framförallt för de äldre. Att personalen ska få mer tid för att ge bra och rätt vård. Det är essensen i den lösning vi tagit fram, det som har varit grunden till att vi startade upp det här projektet från början, säger Johannes Ahlgren, försäljningschef i Sverige, Elektronix.

Mjukvaran kommer från Oxehealth i Storbritannien och Great Security har levererat hårdvaran. Sedan har Elektronix, tillsammans med Great Security, paketerat alla delar till en fungerande helhet. Det är Great Security som levererar, driftsätter och supportar lösningen mot slutkunden.

– Det här är mycket fördelaktigt för offentliga och privata organisationer som arbetar med äldre och utsatta människor, vars personal inte kan vara närvarande i alla rum eller som inte vill lämna de patienter de arbetar med för stunden. Mjukvaran varnar vid riskabla situationer, exempelvis om en patient kliver ur sängen eller lämnar rummet, så att personalen snabbt kan ingripa, säger Hugh Lloyd-Jukes.

Varbergs kommun och Hälsoteknikcentrum Halland har redan testat den smarta trygghetssensorn, med mycket gott resultat, i ett tre månader långt pilotprojekt. I början var flera av de anställda skeptiska mot att installera kameror i verksamheten, men farhågorna visade sig vara helt grundlösa.

– Det gick upp ett ljus för dem när de insåg att det snarare är en sensor som läser av situationen än en kamera som filmar något. Det var som att de direkt fattade att det här är framtiden och ett jättebra hjälpmedel. En enhetschef sade till och med att ”det här är precis det verktyg vi behöver. Jag vill ha det här i alla rum – nu!” säger Daniel Svensson.

Om Great Security
Great Security AB är ett av Sveriges största privatägda säkerhetsföretag med verksamhet över hela landet. Företaget har över 300 anställda och en omsättning en bit över 500 miljoner. Verksamheten bedrivs både lokalt och nationellt, men de har även kunder i de övriga nordiska länderna. Great Security finns etablerade med kontor och butiker på ett 20-tal orter i Sverige. Fokusområden är kamerasystem, brandlarm, inbrottslarm, passageanläggingar och låsinstallation.

Om Elektronix
Elektronix NG AB grundades 1984 och är en totalleverantör av avancerade tekniska lösningar och tjänster inom industriell data, industriella nätverk samt säkerhet & övervakning. De besitter en djup branschkunskap och erbjuder skräddarsydda speciallösningar inom design, teknik och tillverkninginom segmenten automation & processtyrning, transport & infrastruktur, retail & bank, medical, högsäkerhet samt marin & offshore. Företaget har kontor i Malmö, huvudkontor i Stockholm och 20 anställda. Elektronix är en del av Embrongruppen.

Om Oxehealth
Oxehealth grundades 2012 av professor Lionel Tarassenko, som är Head of Engineering vid universitetet i Oxford. Företaget har fått eller ansökt om över ett dussintal patent, bland annat världens första medicinskt godkända mjukvara för att optiskt mäta puls och andningsfrekvens. Företaget ägs till största del av IP Group Plc och Ora Capital, två stora brittiska investeringsbolag som fokuserar långsiktigt inom vetenskap och utveckling.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Daniel Svensson
Great Security – ansvarig Vision
Tel: +46 (0)10-33 33 226
daniel.svensson@greatsecurity.se

Johannes Ahlgren
Elektronix – försäljningschef i Sverige
Tel: +46 (0)10-205 16 62
johannes.ahlgren@elektronix.com

http://www.greatsecurity.se
http://www.elektronix.com
http://www.oxehealth.com

Ämnen

  • Äldreomsorg

Kategorier

  • nätverkskameror

Elektronix NG AB

är en totalleverantör av avancerade tekniska lösningar och tjänster inom affärsområdena för industriell data, industriellt nätverk samt säkerhet & övervakning. De marknadsvertikaler inom vilka vi huvudsakligen arbetar är automation & process styrning, transport & infrastruktur, retail & bank, högsäkerhet samt marin- & offshore.

Vi har ett komplett erbjudande av produkter, tjänster, utbildningar samt produktion i egna ESD säkra miljöer för att möta alla typer av kundspecifika önskemål.

Det som genomsyrar hela vår verksamhet och är kännetecken för allt vi gör är kvalitet, kompetens, innovation och marknadens bästa kundservice.