Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Ny styrelse i föreningen Svensk Värdepappersmarknad efter föreningssammanträdet den 2 maj 2023

Ny styrelse i föreningen Svensk Värdepappersmarknad efter föreningssammanträdet den 2 maj 2023

Vid föreningssammanträde i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad den 2 maj 2023 fattades beslut om ny styrelse i föreningen.
Föreningen Svensk Värdepappersmarknads föreningssammanträde fattade den 2 maj 2023 beslut om ny styrelse för föreningen, med omval av samtliga tidigare styrelseledamöter utom två som meddelat att de inte stod till förfogande för omval.
Vid föreningssammanträdet omvald

Kontakter

Urban Funered

Urban Funered

Presskontakt Verkställande direktör 08-56 26 07 01
Sofia Wiklund

Sofia Wiklund

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-56 26 07 04

Svensk Värdepappersmarknads mission är att verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad.

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad grundades under namnet Svenska Fondhandlareföreningen i Stockholm den 15 december 1908. Föreningen utgjorde och utgör alltjämt ett samarbete mellan företag verksamma i handeln på värdepappersmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknad verkar för ett högt förtroende för den svenska värdepappersmarknaden, bland annat genom självreglering, utarbetande av standards och vägledningar, tillhandahållande av kunskapsstöd till lagstiftare och myndigheter löpande och i samband med konsultationer, samt tillhandahållande av information om värdepappersmarknaden och dess funktion.

Svensk Värdepappersmarknad
Blasieholmsgatan 4B / Box 1426
SE-111 84 Stockholm
Sweden