Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Urban Funered, CEO of the SSMA

Urban Funered Elected Chair of the International Council of Securities Associations (ICSA)

Urban Funered, CEO of the Swedish Securities Markets Association (SSMA), has been elected Chair of the International Council of Securities Associations (ICSA).
-It is an honor to be elected and serve as the Chair of the International Council of Securities Associations. ICSA helps the securities industry coordinate with our counterparts throughout the world and, where appropriate, to speak with

Ny styrelse i föreningen Svensk Värdepappersmarknad efter föreningssammanträdet den 2 maj 2023

Ny styrelse i föreningen Svensk Värdepappersmarknad efter föreningssammanträdet den 2 maj 2023

Vid föreningssammanträde i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad den 2 maj 2023 fattades beslut om ny styrelse i föreningen.
Föreningen Svensk Värdepappersmarknads föreningssammanträde fattade den 2 maj 2023 beslut om ny styrelse för föreningen, med omval av samtliga tidigare styrelseledamöter utom två som meddelat att de inte stod till förfogande för omval.
Vid föreningssammanträdet omvald

Agneta Oscarsson blir ny vd för Swedsec.

Agneta Oscarsson har utsetts till ny vd för Swedsec Licensiering AB och tillträder i april 2023

Styrelsen för Swedsec Licensiering AB (Swedsec) har utsett Agneta Oscarsson till ny vd för Swedsec Licensiering AB. Agneta är i dagsläget Chef för Förvaltning och Erbjudande inom Länsförsäkringar Fonder, där hon sedan 2006 har haft flera roller inklusive som chef för bolagets hållbarhetsarbete, affärsutveckling och distribution. Agneta är civilekonom och har en fil kand. i företagsekonomi med inri

Svensk Värdepappersmarknad stödjer forskningsprojekt om marknaden för företagsobligationer

Svensk Värdepappersmarknad har genom en anknuten stiftelse beviljat medel till Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Stockholms universitet för forskning kring den svenska företagsobligationsmarknaden.
SCCL kommer att använda bidraget om 1 miljon kronor för att inleda ett långsiktigt projekt som involverar flera forskare och andra berörda över tid. Inledningsvis avses delstudier genomf

Sara Mitelman Lindholm, General Counsel of the SSMA, has been re-appointed as Member of ESMA IPISC CWG


Sara Mitelman Lindholm, General Counsel of the Swedish Securities Markets Association (SSMA) has been re-appointed as Member of the Consultative Working Group to the Investor Protection and Intermediaries Standing Committee (IPISC) of the European Securities and Markets Authority, ESMA (ESMA IPISC CWG).

In the field of investor protection, ESMA actively contributes to the strengthenin

Kontakter

Urban Funered

Urban Funered

Presskontakt Verkställande direktör 08-56 26 07 01
Ida Borgström Hommik

Ida Borgström Hommik

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070-747 51 44

Svensk Värdepappersmarknads mission är att verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad.

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad grundades under namnet Svenska Fondhandlareföreningen i Stockholm den 15 december 1908. Föreningen utgjorde och utgör alltjämt ett samarbete mellan företag verksamma i handeln på värdepappersmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknad verkar för ett högt förtroende för den svenska värdepappersmarknaden, bland annat genom självreglering, utarbetande av standards och vägledningar, tillhandahållande av kunskapsstöd till lagstiftare och myndigheter löpande och i samband med konsultationer, samt tillhandahållande av information om värdepappersmarknaden och dess funktion.

Svensk Värdepappersmarknad

Blasieholmsgatan 4B / Box 1426
SE-111 84 Stockholm
Sweden