Pressmeddelande -

Anders Wijkman och Hans-Olof Nilsson nya i Svensk Vindkraftförenings styrelse.

Anders Wijkman: som EU-parlamentariker behöver han kanske ingen närmare presentation, Wijkman har länge varit mycket aktiv i utvecklingen av en hållbar samhällsutveckling särskilt inom svensk och europeisk miljö och energipolitik med fokus på klimatområdena. Han är även vindkraftsägare och mycket kunnig inom vindkraftsområdet. Är numera även aktiv i Tällbergsstiftelsen.

 

Hans-Olof Nilsson: vindkraftsägare och tillika ordförande i Vindkraftsägare i Sverige Ekonomisk förening. Han är även lycklig ägare till en av de tre eldrivna sportbilarna i Sverige av märket Tesla Roadster, denna laddar han med el från sina egna vindkraftverk.

 

Nuvarande vice ordförande Fredrik Lindahl tillträder posten som ordförande i föreningen.

Svensk Vindkraftförening är en rikstäckande förening med nära 2 000 medlemmar, många av dessa är delägare i vindkraftsverk eller äger själva vindkraftsverk privat eller i bolag.

 

Kontakter för mer information

Fredrik Lindahl, ordförande

i Svensk Vindkraftförening

Tel.0704-44 90 94

 

Kansli tel.0708-9912 98

Örjan Hedblom

www.svensk-vindkraft.org

 

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • anders wijkman
  • svensk vindkraftförening
  • svif
  • vindkaft

____________________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening är en ideell och politiskt obunden förening öppen för såväl privatpersoner som företag. De cirka 2 000 medlemmarna består av privatpersoner, vindkraftverksägare och vindkraftsprojektörer. Föreningen är verksam i hela landet och ska främja vindkraftens utveckling genom att: förmedla kunskap, främja teknisk utveckling, skapa rimliga ekonomiska villkor samt samverka med myndigheter och organisationer. Se även www.svensk-vindkraft.org.

Relaterat innehåll