Pressmeddelande -

Vad kallas snön som stoppar vindkraften?

Samiskan har hundratals ord för snö. Ändå saknas ord för den där speciella isen, hundra meter upp i luften, som fastnar på vindkraftverkens vingar så här års…

Vindkraft i kallt klimat är en energiform som går en ljus framtid till mötes. Sverige har ett av EUs bästa vindlägen, varför vår del av denna gröna energi är extra stor i paketet för energiomställning år 2020. Men kylan innebär både problem och utmaningar för branschen.

Vid minusgrader bildas nämligen is på kraftverksvingarna. Var den sätter sig, vad den ställer till med beror påom temperaturen ligger strax under nollan, då isen kan vara slät och genomskinlig eller om det är jättekallt, då hornis, spetsig eller bubblig vit is bildas.

– Vi i branschen talar om klaris och dimfrost, säger Göran Ronsten, expert på just vindkraft och kyla.
Så länge det är stark kyla, sitter isen hårt fast, även på en snurrande vinge. Men skiftar temperaturen kan isen falla från vindkraftverket. På det sättet skiljer sig inte vindkraftverk från höga master elle byggnader.

Ett vindkraftverk är också en mångmiljoninvestering med mycket hi-tech som inte tål den snedbelastning som enstaka isklumpar innebär för rotationen. Därför orsakar isbildning ofta att vindkraftverket stannar eller stängs av, vilket inte egentligen gynnar någon: Producenten går miste om inkomst, invånarna om energitillskottet och kraftverket själv tenderar att få ännu besvärligare isbildning när det står stilla.

Att detta alltjämt är en utmaning för branschen beror på att tillverkarna inte är intresserade av att lägga möda på utvecklingsarbete av ett problem som bara finns i ett fåtal länder. Samtidigt är Sverige up and coming som en vindkraftröst i världen och den 9-10 februari nästa år samlas branschen från de ”kalla länderna” på konferensen Winterwind 2011, i Umeå.

Lulesamiska ord för snö, ett smakprov (källa: www.faktoider.nu/ Yngve Ryd ”Snö”):

habllek: lätt luftig dammsnö
njáhtso: blöt snö
siebla: genomblöt snö om våren
sjålkkå: trampad, hård och slät snö
vahtsa: litegrann nysnö
åppås: orörd mjuk snö


Vid frågor och för intervjuer, kontakta:

Umeå: Tommy Norgren, 0703-43 71 54
Stockholm: Göran Ronsten, 0705-94 65 70

Relaterade länkar

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • winterwind 2011
 • winterwind
 • internationellt forskarmöte
 • internationell forskning
 • nedisning
 • energimässa
 • is
 • snö
 • vinter
 • kyla
 • förnyelsebar energi
 • förnyelsebara energikällor
 • förnyelsebar el
 • hållbar teknik
 • svensk vindkraft
 • svensk vindkraftförening
 • vindkraft
 • wind power
 • umeå
 • konferens
 • väder

____________________________________________________________________________________________________

Svensk Vindkraftförening är en ideell och politiskt obunden förening öppen för såväl privatpersoner som företag. Föreningen är verksam i hela landet och har till uppgift att främja vindkraftens utveckling genom att:

- förmedla kunskap
- främja teknisk utveckling
- skapa rimliga ekonomiska villkor samt
- samverka med myndigheter och organisationer

Se även www.svensk-vindkraft.org.

The Swedish Wind Power Association is a collective trade organization for private persons, wind turbine owners and wind power developers. The association has approx 2 000 members, is active in Sweden as well as internationally and promotes the development of wind power through:

- Mediating knowledge
- Promoting technical development
- Creating reasonable economic and financial conditions
- Collaborating with authorities, organizations and the industry

Relaterat innehåll