Pressmeddelande -

Nybildat företag erbjuder digitalt stöd till små aktörer i skogsbranschen


Det nybildade företaget Svensk Virkesadministration AB ger mindre aktörer i skogsbranschen möjlighet att hänga med i digitaliseringen och leva upp till de krav som den ställer, samtidigt som de själva kan fortsätta ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Ägare till Svensk Virkesadministration AB är Lina Sundberg, Herrljunga, och Roger Johansson, Skellefteå, båda verksamma i skogsbranschen. De har knutit till sig flera kompetenta medarbetare som också har lång erfarenhet av branschen.

"Vi ska erbjuda skogsbranschen hög kompetens och kvalitet inom administration av virkesflöden och dess tillhörande affärer, med hög leveranshastighet", säger Lina Sundberg, VD Svensk Virkesadministration AB.

Företaget värnar särskilt om de mindre aktörerna i branschen och erbjuder tjänster som annars tar tid att sätta sig in i och kräver kompetens.

"Ofta är det bara stora bolag som har råd med det. Våra kunder ska även fortsatt kunna äga och utveckla sin egen affär och tillhörande informationsdata. Vi gör det tråkiga åt dem", säger Lina Sundberg.

Ämnen

  • Skogs-, träindustri

Svensk Virkesadministration AB levererar hög kompetens, kvalitet och leveranshastighet inom administration av virkesflöden i skogsindustrin. Våra tjänster ger dig möjlighet att fokusera på affärer och verksamhet i stället för administration.

"Vi gör det tråkiga åt dig"

Presskontakt

Lina Sundberg

Presskontakt VD 0768-493084