Pressmeddelande -

Ekerö kommun får 125 000 kronor till skolbiblioteksutveckling

Svensk Biblioteksförening har beviljat 125 000 kronor i utvecklingsstöd till skolbiblioteken Ekerö kommun. Genom projektet vill Ekerö utveckla framtidens skolbiblioteksverksamhet.

– Skolbiblioteken har stor betydelse för elevernas läsutveckling, säger Svensk Biblioteksförenings ordförande Inga Lundén. Genom att stödja Ekerös skolbibliotekssatsning, där eleverna är delaktiga i utformningen av framtidens skolbibliotek, hoppas vi kunna förmedla erfarenheter till andra kommuner runt om i landet.

Samtliga elva kommunala skolor på Ekerö har idag ett bemannat skolbibliotek. Utvecklingsbidraget från Svensk Biblioteksförening möjliggör för kommunen att under det kommande läsåret genomföra ett intensifierat utvecklingsarbete. Genom fokusgrupper ska elever och pedagoger ge sina tankar om framtidens skolbibliotek. Framtida medieresurser ska analyseras. Dessutom ska två pilotskolor utses för att ta fram det interaktiva skolbiblioteket. Pilotskolorna ska förmedla kunskap och inspirera övriga skolbibliotek i kommunen.

Ett skolbibliotek är en virtuell och fysisk mötesplats och en del av elevernas lärandeprocesser. Medierna är en del av ett skolbibliotek, en samling av virtuella och fysiska material i olika format och som skolbibliotekarier har kompetens och förmåga att tillsammans med eleverna vaska fram.

Svensk Biblioteksförening delar varje år ut 250 000 kronor i utvecklingsstöd. Bidragen fördelas två gånger per år och vid vårens utdelningstillfälle valde föreningsstyrelsen att stödja Ekerös skolbiblioteksprojekt. Utvecklingsprojekt kan sökas för framåtsyftande och nyskapande förslag och förslag som syftar till att åstadkomma ökat samarbete.

Mer information:
Inga Lundén, ordförande, Svensk Biblioteksförening 076-123 11 90
Cecilia Bengtsson, skolbibliotekssamordnare, Ekerö kommun, 073-660 43 30
Peter Axelsson, informationschef, Svensk Biblioteksförening 070-552 46 16

Ämnen

  • Bibliotek, museum

Kategorier

  • skolbibliotek
  • bibliotek
  • biblioteksutveckling

Regioner

  • Stockholm

Svensk Biblioteksförening är en ideell, partipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet.

Kontakter

Björn Orring

Presskontakt Kommunikatör 070-629 35 00