Pressmeddelande -

Positivt att Kulturutredningen tydliggör behovet av nationell bibliotekspolitik

- Det är positivt att Kulturutredningen inser att en nationell bibliotekspolitik är nödvändig för att invånarna ska få en mer likvärdig tillgång till bra bibliotekstjänster. Jag hoppas nu på breda politiska uppgörelser när det gäller bibliotekspolitiken eftersom det finns blocköverskridande samsyn i frågan, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

Niclas Lindberg tycker också att det är bra att utredningen kommer med ett konkret förslag om att ge en myndighet, Kungl biblioteket, uppdrag att samordna den nationella bibliotekspolitiken. Det är ett logiskt förslag från en utredning som haft som uttalat mål att inte föreslå fler myndigheter. Däremot återstår att tydliggöra hur Kungl biblioteket tydligt ska kunna avgränsa sina i så fall dubbla funktioner som både nationalbibliotek och samordnande biblioteksmyndighet.

- Kulturutredningen har varit modig och lagt konkreta förslag för biblioteksområdet. Om man inte vill ha det genomfört måste man komma med ett annat, lika konkret förslag. Sverige saknar som enda land i Norden en nationell bibliotekspolitik och ett gemensamt centrum. Så kan det inte fortsätta vara. Status quo är inget alternativ, avslutar Niclas Lindberg.

 

Niclas Lindberg träffas på 070-660 80 77

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • nationell bibliotekspolitik
  • bibliotek
  • kulturutredningen

Kontakter

Björn Orring

Presskontakt Kommunikatör 070-629 35 00

Relaterat innehåll