Pressmeddelande -

Svensk Biblioteksförening protesterar mot Örebro kommuns diskuterade neddragningar på biblioteken

Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare Niclas Lindberg protesterar nu i ett brev till Örebro kommun mot de föreslagna neddragningarna på biblioteksverksamheten och uppmanar kommunledningen att finna andra lösningar så att negativa effekter kan undvikas. I brevet lyfter Niclas Lindberg fram bibliotekens roll och poängterar att bibliotek av god standard tillgängliga för alla utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling. Ska Sverige som nation, och Örebro som kommun, utvecklas och stå stark i den internationella konkurrensen genom en stadig tillväxt krävs att det går bra för kommuninnevånarna när de söker kunskap och bygger på sitt vetande. Bibliotekens huvuduppgifter är att garantera tillgång till information, stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer och verka för läskunnighet samt stimulera kulturell mångfald och främja kontakt mellan olika kulturer. Svensk Biblioteksförening visar också på riskerna med bristande tillgång till litteratur. Lärarnas Riksförbund konstaterar i en rapport att 16 procent av de eleverna aldrig läser böcker utanför skolan och att hela 18 procent aldrig läser böcker i skolan. Lärarnas Riksförbund vill att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek och att anslagen till inköp av litteratur mm ska ökas. Niclas Lindberg avslutar med en förhoppning att kommunledningen ska finna vägar för att möjliggöra för Örebro och dess invånare att ha tillgång till god biblioteksservice för att främja kunskap, innovationskraft och tillväxt. Svensk Biblioteksförening är en ideell, politiskt obunden, bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett effektivt och dynamiskt svenskt bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Föreningen har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar och samlar drygt 3500 personer och institutioner inom svenskt biblioteksväsende. Mer information: Niclas Lindberg 070660 80 77

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Örebro

Kontakter

Björn Orring

Presskontakt Kommunikatör 070-629 35 00