Gå direkt till innehåll
Bästa inneklimat till lägsta energikostnad – ny bok om att lyckas med energieffektivisering

Nyhet -

Bästa inneklimat till lägsta energikostnad – ny bok om att lyckas med energieffektivisering

Boken beskriver på ett pedagogiskt sätt hur byggnader och installationer, fastighetsorganisationer och kunder kan fungera utifrån en helhetssyn och ett energihushållningsperspektiv. Genom att analysera driftskostnader och energiinvesteringar ur ett sociotekniskt perspektiv fås ett helhetsgrepp där teknik, organisation och kunder samverkar.

Författarna beskriver hur viktiga framgångsfaktorer för en lyckad energieffektivisering är att arbetsprocesser, samverkan, konflikthantering och möteskultur inkluderas i energistrategierna.

Inneklimatets olika delar och parametrar förklaras samt hur en byggnad och dess installationssystem påverkar energianvändningen. Kundens betydelse i energieffektiviseringsarbetet diskuteras också. Boken innehåller exempel på praktiska checklistor och funktionskontroller för uppföljning som kan användas direkt i den egna verksamheten.

Denna fjärde utgåva är bearbetad och uppdaterad med hänsyn till lagtexter och nya anvisningar.

Bästa inneklimat till lägsta energikostnad vänder sig till drifttekniker/ingenjörer, teknikchefer, miljöchefer, energiexperter med flera som arbetar med energieffektivisering i eller med fastighetsorganisationer. Den lämpar sig som kurslitteratur där ett helhetsgrepp tas för hur ett bra inneklimat i kombination med lönsamma energisparåtgärder ska åstadkommas.

Om författarna
Gunnel Forslund är socionom och utbildad i ledarskap och handledning samt basutbildad psykoterapeut. Hon har stor kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med samarbetsfrågor och konflikthantering på lednings-, grupp- och individnivå. Gunnel har i många år arbetat som handledare och rådgivare till olika verksamheter i kommuner, landsting och privata organisationer

Jan Forslund är civilingenjör och har under många år arbetat med praktisk utbildning av driftpersonal som arbetar med energi- och driftsfrågor i fastighetsbranschen. Han har arbetat som konsult med energifrågor på några av Sveriges största teknikkonsultbolag och som utvecklingschef på Fastighetsägarna Sverige.


FAKTA
Författare: Gunnel Forslund, Jan Forslund
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 204
Format: 210 x 240 mm
Limbundet mjukband med flikar, illustrerad i fyrfärg

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige