Gå direkt till innehåll
Bostadsbestämmelser 2021 - ny utgåva

Nyhet -

Bostadsbestämmelser 2021 - ny utgåva

En bestämmelse kan vara lag, förordning, föreskrift, regel eller norm. En del av dessa är bindande, det vill säga ovillkorliga, en del bygger på mångårig erfarenhet, tradition med mera och är till för att underlätta tillämpningen av obligatoriska bestämmelser.

Denna utgåva innehåller de ändringar av byggreglerna som har skett mellan 2018 och 2020. Boverkets byggregler har justerats tre gånger; BBR 27 (BFS 2018:15), BBR 28 (BFS 2019:2) och BBR 29 (BFS 2020:4). Även ändringar i plan- och bygglag (SFS 2010:900) och plan- och byggförordning (SFS 2011:338) är införda.

Det är många faktorer att ta hänsyn till och det är svårt att idag på ett ställe hitta vilka regler som gäller. I denna skrift har strävan varit att på ett någorlunda lättläst sätt samla både statliga bestämmelser och rekommendationer från andra kunskapskällor om planering och byggande. Texten är disponerad som en katalog där man med hjälp av innehållsförteckningen och sakregistret kan slå upp aktuell information om planering och byggande av bostäder.

Om författarna:
Denna utgåva är uppdaterad av Magdi Dobi, civilingenjör och arkitekt, arbetar som konsult inom bygg- och fastighetssektorn. Hon är expert i byggbranschens regelverk och avtalssystem, har medverkat i ett flertal statliga utredningar och har varit ledamot i Boverkets Byggråd i över tio år.

Hans Örnhall, arkitekt SAR/MSA, har varit författare till och ansvarat för uppdateringen av boken fram till och med den förra utgåvan.

FAKTA
Författare: Hans Örnhall och Magdi Dobi
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Format: 148 x 210 mm
Antal sidor: 199
Limbundet mjukband, tvåfärg

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige