Gå direkt till innehåll
Byggsektorns gällande författningar – ny sammanställning för 2021/2022

Nyhet -

Byggsektorns gällande författningar – ny sammanställning för 2021/2022

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Boken inleds med en läsanvisning samt en kort redogörelse som sätter bestämmelserna i ett juridiskt sammanhang.

Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2021, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva är bland annat konkurrensförordning (SFS 2021:87) och avfallsförordning (SFS 2020:614). Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.


FAKTA
Omslag: Between Art Direction AB
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 1546
Mjukband, svartvit inlaga

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige