Gå direkt till innehåll
Ny bok om vad en ämbetsman i 1800-talets Paris kan lära oss för framtidens stadsbyggande

Nyhet -

Ny bok om vad en ämbetsman i 1800-talets Paris kan lära oss för framtidens stadsbyggande

När vi i dag söker oss fram för att hitta sätt att bygga ”promenadstad” och ”blandstad” och skapa ”levande bottenvåningar” då är Georges-Eugène Haussmann mer relevant och aktuell än någonsin.

Boken Koden för en bra stad handlar om hur Haussmann under senare hälften av 1800-talet byggde det moderna Paris och vad det kan lära oss om stadsbyggande när det gäller de grundläggande fysiska faktorer som skapar en bra och långsiktigt hållbar storstad.

En bra stad är en stad som ger förutsättningar för ett gott liv för dess invånare, en stad som är bra att leva och verka i. Utgångspunkten är att den fysiska miljön måste göras på ett sådant sätt att den gynnar mänsklig aktivitet och inte motsatsen. Det är genom det liv som levs där som man kan förstå hur bra eller dåligt en stad fungerar.

Paris symboliserar kanske mer än någon annan stad det goda livet, intensiteten och människornas förmåga att njuta. I mycket liknar Paris flera andra städer i Europa, men det som skiljer ut Paris är hur mycket folk som är i rörelse överallt. Det är det jämnt spridda folklivet, närheten och mångfalden som är unik och skapar det stadsliv som vi människor uppskattar.

Boken tar även upp och jämför med den så kallade Lindhagenplanen i Stockholm och dess ”sekelskifteshus” och diskuterar modernismens stadsplaneringsideal i förhållande till traditionell kvarterstadsbebyggelse.

Hur har vi byggt stadsmiljöer under drygt ett sekel?
Det senaste seklets stadsbyggande har i hög grad baserats på teorier om vad en god stad är. Många experiment görs med städer och de görs med goda avsikter, men det blir sällan bra. Skyskrapor ställs inpå skyskrapor, många gånger utan sammanhang, gator och motorvägar byggs i luften, gårdar hamnar på tak och så vidare. Promenadstråk och dagsljus för stadens människor uteblir.

Tanken med denna bok är att i stället för att experimentera med stadsbyggandet ska utgå från verklighetens goda städer, studera hur de är uppbyggda, dra slutsatser, reflektera och lära oss av dem. Boken beskriver i första hand Paris, men slutsatserna är generella och gäller alla stora städer.

Om författaren
Robert Lavelid är arkitekt SAR/MSA med mer än 40 års erfarenhet från stora arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt såväl i Sverige som internationellt. Han har varit partner i Modern Line arkitekter, Tengbom och Fojab. Sedan ett antal år tillbaka har han en blogg om arkitektur och stadsbyggnad på Sveriges Arkitekters webbplats och har skrivit många artiklar i ämnet.


Fakta

Författare: Robert Lavelid
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 215
Format: 160 x 220
Hårdband, illustrationer i fyrfärgstryck

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige