Gå direkt till innehåll
Rättsfallsguiden – refererar till 216 entreprenadrättsliga domstolsavgöranden

Nyhet -

Rättsfallsguiden – refererar till 216 entreprenadrättsliga domstolsavgöranden

Att domar inom entreprenadrätten har ökat i antal de senaste åren beror delvis på att gränsen för när en tvist ska avgöras genom skiljeförfarande höjdes år 2004 från 10 till 150 prisbasbelopp genom en ändring i AB 04 – Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

Entreprenadtvister under 150 prisbasbelopp (ca 7,1 miljoner kronor år 2021) har därför sedan år 2004 i huvudsak hamnat i allmän domstol i stället för att lösas genom skiljeförfarande. Något som förutom lägre kostnader för parterna för själva domstolsprocessen även inneburit att domarna offentliggjorts – vilket inte är fallet med skiljedomar.

Ny utgåva av Rättsfallsguiden
Rättsfallsguiden presenterar referat av 216 domstolsavgöranden av särskild betydelse och intresse inom entreprenad- och konsulträtten och är avsedd att användas som uppslagsbok, guide och hjälpmedel för alla som arbetar inom entreprenadrättens område.

Rättsfallen har delats upp i områdena entreprenadrätt (kommersiella entreprenader och konsumententreprenader), konsulträtt, offentlig upphandling och övrigt. Referaten har strukturerats så att de enkelt ska kunna hittas efter de rättsregler som finns.

Så här säger Claes Sahlin, chefsjurist Byggföretagen Stockholm
”Fler och fler frågar om tips på rättsfall som kan belysa hur en specifik regel ska tolkas. Det är också min erfarenhet att rättsfall underlättar förståelsen av hur en viss regel ska tillämpas. Det blir ju mer konkret och intressant om en regel kan kopplas ihop med ett faktiskt fall.”

Regeltabell i boken
Längst bak i boken finns även en tabell över vilka regler i AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 18, konsumenttjänstlagen och lagen om offentlig upphandling som var aktuella i respektive rättsfall. Denna tabell är tänkt att kunna användas för att hitta rättsfall som har berört en viss specifik bestämmelse. Boken innehåller även ett tydligt sakordsregister.

Första utgåvan av Rättsfallsguiden nominerades till Årets Bok 2018 hos Svensk Byggtjänst.


FAKTA
Författare: Claes Sahlin, Maria Andersson, Gustav Gonelius och Martin Peterson
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 334
Mjukband med flikar, illustrationer i fyrfärgstryck

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige