Gå direkt till innehåll
250 på seminarium om miljonprogrammet – inspiration från Fisksätra och minister nej till stöd

Pressmeddelande -

250 på seminarium om miljonprogrammet – inspiration från Fisksätra och minister nej till stöd

Onsdagen den 16 november arrangerade Svensk Byggtjänst seminariet ”Hållbar upprustning av miljonprogrammet”. De flesta föreläsarna var överens om att samverkan är nyckeln till framgång i detta väldiga projekt. Bostadsminister Stefan Attefall gav inga löften om subventioner från staten. De 250 deltagarnas favoriter blev talarna från Fisksätra Ungdomsråd.

Seminariet, som ägde rum på Hilton Slussen i Stockholm, inleddes av Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst. Han beskrev vidden av upprustningsbehoven i miljonprogramsområdena:

­– Nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dessa områden. Cirka 600 000 lägenheter är i akut behov av renovering – detta måsta vara klart inom tio år. Notan för denna insats ligger på ungefär 300 miljarder kronor.

Han pekade den stora utmaningarna vad gäller finansieringen och vikten av att få med energieffektivering, ekologi och social dimensioner i upprustningsarbetet.

– De projekt som hittills lyckats väl har gjort det tack vare en nära samverkan mellan boende och fastighetsbolag, menade Erik Hellqvist och pekade på goda exempel från bland annat Fisksätra i Nacka och Hovsjö i Södertälje.

Inga löften från ministern

Bostadsminister Stefan Attefall slog under sitt framträdande fast vid att staten inte ska bidra med subventioner till en hållbar upprustning av miljonprogrammets bostäder:

– Det är fastighetsägarna som ska betala. De som inte har råd får väl sänka ambitionsnivån.

Möjligtvis kunde ministern tänka sig någon form av stöd till allmännyttiga bolag i glesbygdskommuner, där många lägenheter står tomma och få vill ta en större hyreshöjningar.

Kanske, kan han även se någon form av samverkan mellan fastighetsägare och staten i områden med stora sociala problem. I övrigt handlar det enligt bostadsministern om att fastighetsägarna måste rätta mun efter matsäcken och inte göra större åtaganden än man har råd med.

Men också att kommuner och andra myndigheter får hålla igen på sina krav.

– Det kanske räcker med att det installeras en hiss i vart fjärde hus som renoveras även om kommunen helst ser en hiss i varje.

Beredd att rucka på energikrav

Och när det gäller kraven på minskning av fastighetsbranschens energianvändning är han beredd att rucka på de krav som de flesta anser gäller, med 20 procent minskad energianvändning till 2020 och en halvering till år 2050 – jämfört med år 1995.

– Bostadssektorn svarar visserligen för en tredjedel av Sveriges energianvändning men bara sju procent av koldioxidutsläppen. Därför är det kanske bättre att spara lite mindre i bostadssektorn och kräva lite mer av transportsektorn istället, sa Attefall.

Betala med sociala vinster

Karin Bruce från Tällberg Foundation talade om behovet att passa på tillfället att rusta upp miljonprogrammets bostadsområden så att det kan betalas tillbaka i form av sociala vinster – som minskad arbetslöshet, lägre brottslighet och ökad möjlighet för äldre och funktionshindrade att bo kvar.

– För att lyckas med det krävs en bred samverkan mellan bland annat fastighetsägare, byggbolag, kommuner och staten. Det är en jätteutmaning men också en stor möjlighet att göra något bra, sa Karin Bruce.

”Staten bör ge kreditgarantier”

Rolf Persson, vd för Industrifakta har gjort åtskilliga undersökningar om upprustningsbehoven i rekordårens bostäder.

Han anser att staten har ett ansvar för att förvaltningen av dessa bostäder har försummats, bland annat genom lagstiftning som tvingat fastighetsbolagen att ta ut för låga hyror och hindrat de allmännyttiga bolagen att fondera pengar för renovering.

– Det minsta staten kan göra är att tillhandahålla förmånliga kreditgarantier som gör att alla fastighetsägare har råd att göra alla de investeringar som behöver göras för att uppfylla bland annat energikrav. Det är nu renoveringsfönstret står öppet. Missar vi den chansen får vi vänta 40 år till nästa gång.

Favoriter från Fisksätra

På eftermiddagen fick seminariedeltagarna ta del av två projekt där ungdomar i Fisksätra i Nacka och Hovsjö i Södertälje bidragit till med upprustningen av bostadsområdena i nära samverkan med bostadsbolagen. I båda fallen har ungdomarnas engagemang bidragit till både minskad brottslighet och skadegörelse.

Ungdomarna från Fisksätra Ungdomsråd, bl.a. styrelseledamoten Ahmed Hassan, drog ner stora applåder när de berättade hur ungdomar i området bland annat arbetar för att skapa nya arbetstillfällen och driver opinion i en egen tidning.

Under dagen kunde besökarna också få information om Svensk Byggtjänsts projekt ”Mina Kvarter” som syftar till att få igång flera konkreta samverkansprojekt mellan ungdomar och bostadsbolag i miljonprogramsområden.

 

Läs mer om seminariet och ta del av bland annat en videoinspelning av hela dagen på www.byggtjanst.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Relaterat innehåll

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige