Gå direkt till innehåll
60 procent har ökat sin användning av branschspecifika digitala verktyg

Pressmeddelande -

60 procent har ökat sin användning av branschspecifika digitala verktyg

Över 60 procent intygar att användningen av branschspecifika digitala verktyg ökat under coronapandemin. Det visar en enkät som Svensk Byggtjänst nyligen genomfört om coronakrisens påverkan på byggbranschens digitalisering. Mer än 80 procent förväntar sig även att arbetet med dessa verktyg håller i sig efter pandemin.

Ett år har gått sedan coronapandemin drog in över världen där vi alla blivit tvungna att ställa om till en vardag vi tidigare inte varit vana vid.

– Digitaliseringen har tagit ett stort kliv framåt under året och nya arbetssätt har växt fram. Efterfrågan på digitala verktyg är idag större än någonsin, inte minst inom byggbranschen, säger Erik Kalmaru, kommunikationsansvarig för Svensk Byggtjänst.

Digitala verktyg går starkt ur krisen

Tidigare har digitaliseringen inom sektorn varit relativt låg jämfört med andra branscher, men har nu fått en skjuts i rätt riktning. Svensk Byggtjänst genomförde tidigare i år en öppen enkät angående hur coronakrisen påverkat byggbranschens digitalisering. Tillämpningen av digitala branschverktyg som t ex Dalux Build, iBinder, Interaxo, BIM360 Field, Autocad, Navisworks och Tekla har fått en rejäl ökning det senaste året.

– Hela 60 procent bekräftar en de ökat sin användning av branschspecifika digitala verktyg och över 80 procent vill fortsätta det digitala arbetet efter coronapandemin. Det är en positiv framgång för den enskilda verksamheten men även för byggbranschens utveckling i stort, säger Erik Kalmaru.

Uppnå mål genom ett digitaliserat arbete

Även om en del arbetsuppgifter inom vissa verksamheter och områden redan utfördes digitalt innan pandemin, har detta år skyndat på den digitala transformationen. Digitaliseringen har gjort det möjligt för företag att utvecklas och åstadkomma positiva resultat.

Ungefär 90 procent av de tillfrågade i enkäten anser att digitala verktyg är viktiga för att kunna nå uppsatta mål inom verksamheten. Digitaliseringen har även förbättrat kommunikationen och ökat effektiviteten för många, detta trots en pågående pandemi.

  • Ungefär 70 procent bekräftar att coronakrisen hjälpt företagets medarbetare att anamma nya digitala lösningar.
  • Över 85 procent menar att användandet av digitala verktyg bidragit till att lösa utmaningar gällande kommunikation och planering i hög eller mycket hög grad.
  • Drygt 60 procent tycker att arbetet blivit mer effektivt sedan implementeringen av digitala verktyg anpassade för branschen. 

Inspirerad av dansk motsvarighet

Svensk Byggtjänsts enkät är inspirerad av en större undersökning genomförd av Molio, Danmarks motsvarighet till Svensk Byggtjänst. Precis som den svenska enkäten, visar Molios studie att byggföretag ökat sin användning av branschspecifika verktyg avsevärt under pandemin. Den ökade användningen av digitala verktyg har också bidragit till att fler anställda tar till sig tekniken snabbare. 9 av 10 byggföretag förväntar sig även att användningen av digitala verktyg fortsätter efter pandemin.

– Det är intressant att se hur vår it-mognad liknar varandras och att vi strävar åt samma håll, säger Erik Kalmaru.

Svensk Byggtjänsts enkät är baserad på ungefär 100 svar från byggherrar, beställare, entreprenörer, arkitekter, tekniska konsulter, förvaltare och andra inom privat och offentlig sektor där majoriteten har minst fem års erfarenhet.

Molios undersökning består av cirka 470 svar från företag från hela byggbranschens värdekedja, främst av chefer och anställda med mer än tio års erfarenhet.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige