Gå direkt till innehåll
Årets bok 2021 – här är de nominerade i Svensk Byggtjänsts utmärkelse

Pressmeddelande -

Årets bok 2021 – här är de nominerade i Svensk Byggtjänsts utmärkelse

Det börjar dra ihop sig kring utdelningen av Årets bok 2021 hos Svensk Byggtjänst och i år är tre böcker nominerade. Vinnaren koras den 19 januari 2022 och de böcker som har chans att kamma hem utmärkelsen är Koden för en bra stad, Betonghandbok Material och Rättsfallsguiden.

Årets bok arrangeras för fjärde året i rad och är ett initiativ från Svensk Byggtjänst som startades 2018. Varje år nomineras ett flertal egenproducerade titlar som Svensk Byggtjänst givit ut under det gångna kalenderåret. Sedan koras vinnarboken av en jury bestående av representanter från byggbranschen.

– Bokutgivning har i flera decennier varit en viktig del av Svensk Byggtjänsts verksamhet. I år har vi nominerat tre starka titlar till Årets bok 2021. De här böckerna spänner över allt från betongkonstruktioners beständighet, viktiga rättsfall inom entreprenadjuridik till kvarterstadsbebyggelse i Paris, säger Helen Strandgren, förlagschef på Svensk Byggtjänst. 

Här är de nominerade böckerna:

1. BETONGHANDBOK MATERIAL (Red. Cementa och Svenska Betongföreningen).

Boken beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper. Handboken utgör ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare. Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva beaktar nya forskningsrön och standarder samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, till exempel självkompakterande betong. Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel och ett ökat fokus har lagts på hållbarhetsfrågor. Del 1 utkom 2017 och under 2021 fullbordades verket med utgivningen av del 2. I slutet av november kommer en box som innehåller båda delarna.

Läs mer om Betonghandbok Material här!

2. KODEN FÖR EN BRA STAD av Robert Lavelid.

Boken handlar om hur Georges-Eugène Haussmann under senare hälften av 1800-talet byggde det moderna Paris och vad det kan lära oss om stadsbyggande när det gäller de grundläggande fysiska faktorer som skapar en bra och långsiktigt hållbar storstad. När vi i dag försöker hitta sätt att bygga ”promenadstad”, ”blandstad” och skapa ”levande bottenvåningar” är Haussmann mer relevant och aktuell än någonsin. Författare Robert Lavelid är arkitekt SAR/MSA med mer än 40 års erfarenhet från stora arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt såväl i Sverige som internationellt samt skrivit många artiklar i ämnet.

Läs mer om Koden för en bra stad här!

3. RÄTTSFALLSGUIDEN (Utgåva 2) av Maria Andersson, Gustav Gonelius, Martin Peterson & Claes Sahlin.

Boken presenterar referat av 216 domstolsavgöranden av särskild betydelse och intresse inom entreprenad- och konsulträtten och är avsedd att användas som uppslagsbok, guide och hjälpmedel för alla som arbetar inom entreprenadrättens område. Rättsfallen har delats upp i områdena entreprenadrätt (kommersiella entreprenader och konsumententreprenader), konsulträtt, offentlig upphandling och övrigt.

Läs mer om Rättsfallsguiden här!

Juryn för Årets bok 2021 består av:

Herman Arfwedson
Herman är arkitekt SAR/MSA på arkitektbyrån Andersson Arfwedson som han driver tillsammans med Ola Andersson. Han har examen både från arkitektprogrammet på KTH och samhällsplanerarprogrammet på Stockholms universitet. Herman har bland annat arbetat med stadsutvecklingen av Solna City, inredning och ombyggnad av kontoret för HSB Norra Storstockholm samt översiktsplanen för Umeås centrala delar.

Viktoria Edelman
Viktoria är advokat och delägare på AG Advokat som är inriktad mot bygg- och fastighetsbranschen. Hon arbetar sedan snart 20 år med entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistelösning och är också flitigt anlitad som föreläsare inom entreprenadrätt. Hon är också medförfattare till boken Entreprenörens aviseringsplikt.

Lars Kaijser
Lars är informatör för Bygginfo på Svensk Byggtjänst och levererar kvartalsmässigt skräddarsydda och uppdaterade nyheter från samhällsbyggnadssektorn inom bevakningsområdet husbyggnad och förvaltning. Han är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad från KTH och har ett starkt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Rikard Silverfur
Rikard arbetar som chef för Utveckling & Hållbarhet på branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige. Rikard är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad från KTH, och har bred erfarenhet som konsult och byggherre samt av kommunal förvaltning och standardisering.

Vinnaren av Årets bok 2021 koras den 19 januari 2022.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige