Gå direkt till innehåll
Arkitekt 1.0 – en pedagogisk handbok som skapar grund för helheten

Pressmeddelande -

Arkitekt 1.0 – en pedagogisk handbok som skapar grund för helheten

Nya pedagogiska handboken Arkitekt 1.0 är ett praktiskt hjälpmedel för studenter och nyutbildade arkitekter. Boken är skriven för att underlätta samarbetet och öka förståelsen mellan ingenjörer och projekterande arkitekter. 

Arkitekt 1.0. Guide för projekterande arkitekter är tänkt som ett verktyg – en praktisk handbok att ha nära tillhands i det dagliga arbetet.

I boken finns fakta och information samlad för en projekterande arkitekt i början av sin karriär. Den fungerar också väl för studenter inom arkitektur och byggande som vill skapa sig en helhetsbild av arkitektyrket och dess arbetsuppgifter.

Förståelse för helheten
Författare till Arkitekt 1.0 är Jenny Eringstam, arkitekt SAR/MSA, byggnadsingenjör.
– Boken är tänkt som ett stöd och hjälpmedel för den som är oerfaren. Som student saknade jag en bok med en tydlig struktur. Min bok börjar från grunden, vilket gör det lättare att förstå helheten längre fram, säger Jenny.

Handboken är indelad i fem delar:

  1. En övergripande del som tar upp byggprocessen som helhet.
  2. I avsnittet ”På kontoret” beskrivs bland annat ritsätt, ritregler och projektering.
  3. Under ”System och byggnadsdelar” finns fakta om byggnadsfysik, byggteknik och olika konstruktionsprinciper.
  4. I avsnittet ”Bostadsutformning och funktion” illustreras bra mått utifrån tillgänglighet och användbarhet.
  5. Boken avslutas med ett lexikon där bland annat areadefinitioner redovisas.

Bättre samarbete mellan ingenjören och arkitekten
Eftersom Jenny har dubbla utbildningar har hon sett potentialen i att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan arkitekter och ingenjörer. Bokens breda innehåll, som även behandlar delar av ingenjörens kunskapsområde, hoppas hon ska ge arkitekten bättre kunskap och förståelse för ingenjörens arbetsuppgifter och behov.

Utgångspunkten att förbättra samarbetet mellan dessa två parter är något som är unikt för boken och något som Jenny hoppas ska skapa en bättre helhetsuppfattning idag saknas mellan ingenjörer och arkitekter. 

Trots den snabba utvecklingen inom projekteringsverktygen inom BIM och 3D har Jenny Eringstam valt att kort beskriva de vanligaste programmen för att skapa en överblick över vad som finns ute på marknaden och vilket program som lämpar sig till vad.

Tydlig struktur och med grundlig genomgång över byggprocessen
– Den stora skillnaden mot liknande böcker som finns är att min bok börjar med att grundligt gå igenom byggprocessen. Det är en berättelse som börjar med A och slutar med Ö och som har en tydlig röd tråd och struktur, berättar Jenny.Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige