Gå direkt till innehåll
Betonghandbok Material i sin tredje utgåva - en tungviktare för byggsektorn

Pressmeddelande -

Betonghandbok Material i sin tredje utgåva - en tungviktare för byggsektorn

Betonghandbok Material - Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet, beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper.

Handboken utgör ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare. Revideringen möjliggör för industrin att bättre utnyttja senaste kunskap från forskning och bedriva utveckling

Nya forskningsrön och standarder
Den omarbetade och utökade 3:e utgåvan av Betonghandbok Material, del 2, beaktar nya forskningsrön och standarder samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, till exempel självkompakterande betong. Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel och ett ökat fokus har lagts på hållbarhetsfrågor.

– Det är roligt att se att vi nu har en ny utgåva av Betonghandbokens materialdel färdig och att så många bidragit med innehållet. Kunskapen om att använda betongens olika beståndsdelar på rätt sätt blir bara viktigare och viktigare, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.

– Genom publiceringen av del 2 har vi nu en komplett utgåva 3 av Betonghandbok Material. Det känns fantastiskt roligt, med tanke på att så många har glädje av handboken. Tillsammans har vi samlat en stor del av betongbranschen som bidragit med finansiering, skrivande och projektledning. Ett stort tack till alla som bidragit. Det är imponerande att se den breda och djupa expertkunskap som finns i branschen, säger Richard McCarthy, vd Svenska Betongföreningen.

Handboken är skriven av specialister från industri- och konsultföretag, tekniska högskolor och forskningsinstitut. Varje kapitel har sakgranskats av en eller flera tekniska granskare och försetts med omfattande källhänvisningar till forskningsartiklar och undersökningar.

Betonghandbok Material, del 1 utkom 2017.


FAKTA
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 1083
Svartvit, hårdband

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige