Gå direkt till innehåll
Bygginfo lanserar helt ny webbtjänst

Pressmeddelande -

Bygginfo lanserar helt ny webbtjänst

Nu lanseras en helt ny webbtjänst för projektörer, arkitekter, entreprenörer, förvaltare och andra som behöver ha koll på det viktigaste som händer i byggsverige. Bakom den nya webbtjänsten står Bygginfo – en del av Svensk Byggtjänst.  Webbtjänsten erbjuder ett snabbt nyhetsflöde, fördjupningar, diskussionsforum, en effektiv sökfunktion samt individanpassning av innehållet.

Målet med den nya webbtjänsten är att ge Bygginfo-kunden en komplett webblösning inom fackområdena husbyggnad, anläggning, el/tele, VVS, förvaltning och energi. Redaktionen har utökats med ett antal personer för att öka tempo och omfattning vad gäller innehållet i webbtjänsten.

–Det här är inte enbart en ansiktslyftning eller uppgradering av Bygginfos tidigare webbtjänst. Det här är en helt ny, modern webbtjänst som levererar en snabb översikt av det du verkligen behöver veta, bjuder på möjligheter till fördjupning och diskussion med andra specialister i byggsverige, plus att du kan anpassa den utifrån dina egna prioriteringar, säger Nils Vernersson, produkt- och utvecklingsansvarig för Bygginfo på Svensk Byggtjänst.

Andra nya inslag är bland annat, praktikfall, konkreta svar på aktuella frågor, ett kalendarium med bevakningsfunktion och ”verktygslådan” som successivt fylls på med termer, begrepp, formler, länkar till bra resurser på nätet och annan matnyttig information.

Individanpassade nyheter

Den allra tydligaste nyheten i nya Bygginfo webbtjänst är att användaren kan anpassa i vilken ordning nyheterna presenteras på förstasidan. Ordningen bestämmer man enkelt genom att klicka på fackområdena på sorteringslisten överst på förstasidan.

Det är viktigt att notera att inställningen handlar om prioritering, inte filtrering. Man behöver alltså inte vara orolig att missa någon viktig information.

Andra delar i webbtjänsten som påverkas av användarens prioriteringar är sökfunktionen och den ”nyhetsticker” som kontinuerligt presenterar de senaste rubrikerna och händelserna på webbtjänsten. När det gäller sökfunktionen kommer exempelvis artiklar som är skrivna om de valda områdena att värderas högre än dem som inte är det.

Favoriter och bevakningar

–I den nya Bygginfo-tjänsten finns också en speciell avdelning för varje enskild användare. I ”Mitt Bygginfo” kan du till exempel ställa in vilken information om dig själv som du vill visa i vårt diskussionsforum, förklarar Mats Hultgren, mediechef på Svensk Byggtjänst.

–Här kan du också följa upp vilka bevakningar du har just nu. En bevakning är en ”påminnelse” som du själv ställer in för att hålla reda på en viktig händelse som är omnämnd i Bygginfos kalendarium eller när du exempelvis har ställt en fråga i diskussionsforumet och direkt vill ha reda på när någon svarat.

En annan viktig funktion är ”Mina favoriter”. På flera ställen i webbtjänsten kommer användaren ha möjlighet att spara information, lagra den och snabbt komma åt den igen via ”Mitt Bygginfo”.

Teman ger samlad bild

–Bygginfos fokus är att hålla användaren uppdaterad om nyheter, men vi strävar också alltid efter att visa vilken konsekvens eller betydelse den har för dig eller branschen. I och med den nya webbtjänstens temaavdelningar är det ännu lättare för dig att sätta in saker i rätt sammanhang, säger Mats Hultgren.

Ett tema är en samling artiklar eller andra resurser som handlar om ett och samma avgränsade område, exempelvis nya PBL (Plan- och Bygglagen).

Kalendarium och vass sökfunktion

I webbtjänstens kalendarium kan användaren hålla sig informerad om vad som händer inom de olika bevakningsområdena i webbtjänsten. Här hittar man exempelvis när nya lagrum träder i kraft eller när nya standarder, normer eller regler börjar gälla. Men du hittar också information om när viktiga branschevenemang äger rum.

Bygginfos nya söktjänst är baserad på samma tekniska plattform som många av Svensk Byggtjänsts andra produkter som Webbutiken, AMA och Byggkatalogen. För användaren innebär det att det är enkelt att hoppa mellan de olika källorna. Alla artiklar, teman, fördjupningar, kalenderposter och diskussioner är sökbara i den nya webbtjänsten.

Diskussioner som hjälper

I den nya webbtjänsten är det också premiär för en ny interaktiv satsning. I Bygginfos diskussionsforum kan specialister föra en dialog och utbyta kunskaper och erfarenheter.

Diskussionerna är indelade i fack- och intresseområden så att det är enkelt att navigera sig fram till relevanta områden. Dessutom är alla frågor och diskussioner sökbara via Bygginfos nya söktjänst.

–Det är omöjligt att kortfattat lyfta fram alla nya funktioner och finesser i Bygginfos nya webbtjänst. Men vi sätter inte punkt här. Under hösten och vintern kommer vi att introducera ännu fler funktioner, säger Mats Hultgren.

Bygginfo – en tjänst från Svensk Byggtjänst

Med Bygginfo erbjuder Svensk Byggtjänst ett effektivt sätt att hålla sig uppdaterad inom fackområdena husbyggnad, anläggning, el/tele, VVS, förvaltning och energi.

Via Bygginfo får kunderna tillgång till kontinuerliga möten med en kunnig informatör. All information som förs ut av informatörerna sammanfattas varje kvartal i skriften BygginfoPM.

Den nya webbtjänsten ger en snabb, daglig översikt inom de aktuella fackområdena. Här finns också möjligheter till fördjupning och diskussion med andra specialister i byggsverige, plus att man kan anpassa webbtjänsten utifrån egna prioriteringar. Besök webbtjänsten på http://bygginfo.byggtjanst.se.

 

För mer information: Kontakta Jörgen Hallström, pressansvarig. jorgen.hallstrom@byggtjanst.se. Tel: 070-644 69 03.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige