Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Byggnadsverk och byggdelar nya inslag

Nu är arbetet med AMA Anläggning 2010 i full gång. Målet är att materialet skickas på remiss under april 2010 och att den färdiga versionen ska vara tillgänglig i december 2010.


- En viktig nyhet är att AMA Anläggning 2010 kommer att ha koder och rubriker även för byggnadsverk och byggdelar, berättar huvudutredare Bengt Pellebergs, Svensk Byggtjänst.


I den svenska byggsektorn är det sedan länge vedertaget att hänvisa till texterna i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) i den tekniska beskrivningen. Texterna i AMA gäller då som krav i det aktuella projektet.


Detta förtydligar och förenklar kommunikationen mellan aktörerna i projekterings- och upphandlingsskedena.


AMA produceras och distribueras av Svensk Byggtjänst. Referensverket finns både som webbtjänst och i bokform och är indelad i Anläggning, Hus, El samt VVS & Kyl.
Den nuvarande versionen av AMA Anläggning gavs ut 2007. Eftersom Svensk Byggtjänst har beslutat att uppdatera de olika delarna av AMA vart tredje år, så är det nu dags att ta fram AMA Anläggning 2010.


15 utredare och tung referensgrupp
Detta omfattande projekt inleddes med en kick off i september och nu är de 15 utredarna igång med uppdateringsarbetet.


Bengt Pellebergs, Svensk Byggtjänst, är huvudutredare och Bo Wahlquist, Svensk Byggtjänst, är biträdande huvudutredare. De övriga 13 är utredare för var sin sektor inom AMA Anläggning. Sektorutredarna har i sin tur sina nätverk och speciella kontaktpersoner.
Kopplat till arbetet finns också en referensgrupp med elva mycket erfarna personer med olika erfarenheter från och perspektiv på anläggningsbranschen. Referensgruppens uppgift är att fortlöpande ha övergripande åsikter om det material som tas fram. Till exempel avgöra om sektorutredarnas material är alltför djupgående eller för otydligt.


AMA Nytt och standarder

- Ett viktigt jobb är förstås att i AMA Anläggning inarbeta de nyheter som finns i AMA Nytt sedan AMA Anläggning 07 publicerades, säger Bengt Pellebergs.

- Vi kommer att ta med nyheter från AMA Nytt till och med det nummer som kommer ut i december 2009, det vill säga nummer 2 2009.


Även nya och förnyade standarder som påverkar anläggningsarbete kommer att införlivas i AMA Anläggning 2010, liksom nyheter kring material och teknik som kan anses ha blivit allmänt vedertagna sedan förra utgåvan 2007.


Även de tillhörande dokumenten Råd och anvisningar (RA) samt Mät- och Ersättningsregler (MER) kommer att uppdateras till nya versioner 2010.


Byggnadsverk och byggdelar

En viktig nyhet är att AMA Anläggning, RA Anläggning och MER Anläggning 2010 inte enbart kommer att innehålla uppdaterade koder, rubriker och texter gällande produktionsresultat.


- Vi kommer att införa koder och rubriker även för byggnadsverk och byggdelar, berättar Bengt Pellebergs.


- Det kommer inte att bli ett heltäckande innehåll gällande byggnadsverk och byggdelar i 2010 års upplaga. Vi har beslutat att fokusera på rubriker högre upp i referensverkets struktur, det vill säga gällande mer övergripande frågor. Sedan är målet att fördjupa och utöka dessa delar i kommande AMA Anläggning 2013 och även i AMA Nytt från och med år 2011, säger Bengt Pellebergs.


Det blir inte så mycket text om byggnadsverk och byggdelar i själva referensverket, utan mer rådstexter gällande totalentreprenader i RA Anläggning 2010.


Klar i december 2010
Målet är att hela materialet avseende AMA Anläggning 2010, inklusive RA och MER, ska skickas ut på en omfattande remiss i branschen under april 2010.


- Efter att ha inarbetat remissförslagen räknar vi med att AMA Anläggning 2010 ska vara tillgänglig under december 2010, avslutar Bengt Pellebergs.

För ytterligare information kontakta Gustav Anderson, produktansvarig AMA, 08-457 10 00, gustav.anderson@byggtjanst.se eller informationsansvarig Jörgen Hallström, 070-644 69 03, jorgen.hallstrom@byggtjanst.se

Mer information om AMA finns på www.byggtjanst.se

Ämnen


Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige