Gå direkt till innehåll
Byggsektorn måste minska energiförbrukningen. Andra utgåvan av Passivhus visar hur

Pressmeddelande -

Byggsektorn måste minska energiförbrukningen. Andra utgåvan av Passivhus visar hur

Den första utgåvan av Passivhus utkom 2010. Intresset för lågenergihus är stort och utvecklingen inom området går med sådan fart att tiden redan är mogen för en andra utgåva.

Bokens disposition är ny och innehållet har breddats och uppdaterats i såväl text och bild. Bland annat redovisas erfarenheterna av det första passivhusprojektet i Sverige, Lindåsprojektet, efter 10 års brukande. Dessutom görs en driftkostnadsjämförelse mellan ett konventionellt byggt hus och ett hus som uppfyller kraven för passivhus. På materialsidan presenteras den senaste utvecklingen av högpresterande isolering.

Svensk teknik och svenskt kunnande ligger i framkant när det gäller energieffektivt byggande, och intresset har varit stort sedan 1970-talet. Nu växer intresset lavinartat, och därmed skärps kraven på byggande såväl i Sverige som inom EU. Det ställer nya krav som kommer att öka intresset ytterligare för lågenergihus. Det finns en rad intressanta projekt att hämta lärdom ifrån och den här boken lyfter fram många av dem och ger konkreta bilder av vad som krävs för att bygga energieffektivt (och uppnå passivstandard) och hur processen för att nå dit går till.

Regeringen satsar på energisnåla hus
”Genom den nya lagstiftningen om byggnaders energiprestanda har vi i EU slagit fast att alla nya byggnader från år 2021 skall vara så kallade "nära-noll-energihus", vilket innebär att alla nya hus som byggs ska ha en väldigt låg energianvändning”, skriver it- och energiminister Anna Karin Hatt i en debattartikel. Exakt vad det ska innebära, i termer av energikrav, i Sverige återstår att slå fast. Att "nära-noll-energihus" kommer innebära skärpta energikrav står bortom allt tvivel.

”Få områden rymmer så stora möjligheter att spara energi som byggsektorn”, skriver Hatt vidare. Därför satsar regeringen nu 120 miljoner kronor på att utveckla energieffektiva byggnader för framtiden. Dessa nya medel kommer att satsas i ett program som syftar till att ta fram det kunskapsunderlag som behövs kring hur framtidens energisnåla hus ska byggas. De erfarenheter vi får genom programmet kommer ligga till grund för de nya energikrav som ska gälla alla nya byggnader från 2021.

Passivhus ska fungera som en inspirationskälla men också som en kunskapsbank för dem som vill bygga energieffektivt.

Den stora utmaningen finns i det befintliga byggnadsbeståndet. Den typen av objekt kräver lite mer eftertanke och det är här den stora potentialen finns. Nyproduktionen utgör en begränsad del av det totala fastighetsbeståndet.

I Passivhus görs en grundlig genomgång av begreppet passivhus, vilka kraven på dessa är och hur de kan uppfyllas såväl i nyproduktion som vid ombyggnad och renovering. Boken handlar om hur beställare, förvaltare och entreprenörer kan bygga energieffektivt och vad som krävs för att uppnå kraven som ställs på lågenergihus.

Lars Andrén har ett mångårigt förflutet i värmebranschen, han är författare till ett flertal böcker och en flitigt anlitad föreläsare. Lars Tirén har ett stort praktiskt kunnande efter många år som VD i EKSTA Bostads AB. För att säkerställa kvaliteten har författarna haft hjälp av sakkunniga, som pionjären och arkitekten Hans Eek och forskaren Ulla Jansson.

 

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige