Gå direkt till innehåll
Författningshandbok för byggsektorn 2017/2018 - omslag
Författningshandbok för byggsektorn 2017/2018 - omslag

Pressmeddelande -

Byggsektorns författningar samlade på ett ställe

Författningshandbok för byggsektorn utkommer varje år och redovisar ett brett urval av de författningstexter som berör samhällsplanering, byggande och förvaltning. Lagar, förordningar och föreskrifter återges med några få undantag i sin helhet.

Texterna i denna utgåva är giltiga per 1 juli 2017, men även beslutade författningsändringar med senare ikraftträdande finns med.

Nyheter i årets utgåva, Författningshandbok för byggsektorn 2017/2018, är bland annat upphandlingsförordning och lag om offentlig upphandling. Till denna utgåva har urvalet av Boverkets föreskrifter setts över och enbart tekniska föreskrifter tas med i fulltext medan föreskrifter om ekonomiskt stöd presenteras i en lista.

Övriga nyheter är flera av Boverkets föreskrifter som alla ersätter tidigare författningar.

Urvalet i denna utgåva har skett i samråd med Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen.


Författningshandbok för byggsektorn utgavs för första gången 1979 av Svensk Byggtjänst.
Boken har sedan dess utgetts årligen och denna utgåva är den trettionionde i ordningen.

Fakta

Omslag: Between Art Direction AB

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 1474

Mjukband, svartvit inlaga

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige