Gå direkt till innehåll
Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn - ny utgåva
Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn - ny utgåva

Pressmeddelande -

Byggsektorns standardkontrakt samlade i ny utgåva - flera uppdateringar

Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen är av branschen gemensamt framförhandlade avtalsvillkor i form av allmänna bestämmelser med tillhörande kontraktsformulär. Föreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) är förhandlingsorgan för sådana avtal avseende entreprenad- och konsultuppdrag.

Vid utformningen av dokumenten vägs olika partsintressen samman och man försöker uppnå en rimlig balans mellan berörda parters rättigheter och skyldigheter.

Avtalsvillkorens utformning
Avsikten med standardavtalen är att ge långsiktigt optimala allmänna bestämmelser som kan användas i alla typer av entreprenad- och konsultavtal, oberoende av uppdragets omfattning och karaktär, samtidigt som de är gynnsamma för samtliga berörda parter, byggherrar, entreprenörer och konsulter. Avtalsvillkoren ska vara utformade på ett sådant sätt att riskfördelningen uppfattas som balanserad och rättvis.

Kontraktsformulär
BKK har även tagit fram avtalsmallar i form av kontraktsformulär. Formulärens syfte är att säkerställa att parterna i en entreprenad reglerar alla sådana projektspecifika frågor som förutsätts vara reglerade enligt de allmänna bestämmelserna, för att de ska få den verkan som är avsedd.

Samlingsvolymen i ny utgåva
För att de allmänna bestämmelserna och kontraktsformulären ska användas och tillämpas i så hög grad som möjligt måste dom vara kända och lättillgängliga i det dagliga arbetet. För att underlätta användningen och tillämpningen av dessa standardavtal ges denna samlingsvolym ut i ny utgåva. Den innehåller de mest använda dokumenten med tillhörande kontraktsformulär.

Följande dokument ingår i samlingsvolymen Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn:

AB 04, Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader
- Entreprenadkontrakt (AB 04) Fast pris
- Entreprenadkontrakt (AB 04) Löpande räkning

ABT 06, Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten
- Entreprenadkontrakt (ABT 06) Fast pris
- Entreprenadkontrakt (ABT 06) Löpande räkning

ABK 09, Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet
- Konsultkontrakt (ABK 09)

ABM 07, Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, samt 2008 års leveransklausuler

AB-U 07, Allmänna bestämmelser för underentreprenader
- Underentreprenadkontrakt (AB-U 07)

ABT-U 07, Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad
- Underentreprenadkontrakt (ABT-U 07)

ABS 18, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader

Hantverkarformuläret 17


De fetstilade dokumenten är uppdaterade sedan förra utgåvan 2014. De kursiverade är nya kontraktsformulär som inte funnits i tidigare utgåvor.

FAKTA

Omslag: AB Svensk Byggtjänst

Förlag: AB Svensk Byggtjänst

Antal sidor: 176

Format: 169 x 239 mm

Spiralbunden

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Helen Strandgren

Helen Strandgren

Förlagschef 08-457 10 00

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige