Gå direkt till innehåll
Programledare Fredrik Bauer i samspråk med Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv
Programledare Fredrik Bauer i samspråk med Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv

Pressmeddelande -

Digitala arbetssätt ger effektivare byggprojekt till lägre priser

Alla projekt börjar med planering. Men hur kan digitala arbetssätt förbättra planeringen i byggsektorn för att uppnå bättre resultat på kortare tid och till ett billigare pris? Under Nordic ConTech Talks nionde webbinar visades lyckade exempel från branschen upp, men det diskuterades också vilka hinder som kvarstår för att det digitala arbetssättet ska bli legio.

Nordic ConTech Talks bjöd som vanligt på ett späckat program, när frågan om hur digitala arbetssätt kan underlätta byggprocessen togs upp till diskussion den 22 juni. I ett inledande föredrag presenterade Mattias Roupé, docent vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola, hur så kallade digitala kopior av en framtida byggnad markant kan förbättra planeringen i ett projekt.

– Med en virtuell kopia i skala 1:1 av byggnaden kan medarbetarna få en helt annan känsla för planlösningen vilket minskar intressekonflikter och uppmanar till kreativitet. Det i sin tur ger bättre beslutsfattande och planering, konstaterade han.

Lösning i stället för produkt
I Växjö utvecklar nu kommunen tillsammans med invånarna, näringslivet och akademin den nya stadsdelen Bäckaslöv. Det vinnande konceptet Crossways Växjö är tänkt att bli ett nav för utveckling och innovation, där de tre drivande aktörerna Skanska, Södra och Combitech tillsammans formar ett partnerskap. I fokus står en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats, där nya samarbeten och tillvägagångssätt ska lösa gemensamma utmaningar på resurseffektiva sätt. Senadin Alisic, Region Manager på Combitech AB, berättade om projektet:

– Det handlar om att kasta om planeringen och ställa sig frågan ”Hur ska vi hitta smarta lösningar för att kunna matcha klimatmålen?” I stället för att skapa en produkt, skapar vi en lösning, och det kräver ändrade affärsmodeller.

Skippade ritningar gav tidsvinst
Att gå från ritningar till byggbara modeller är ett tillvägagångssätt som visat sig både korta byggtiden och minska budgeten. Johannes Ris, VDC-ansvarig på Byggstyrning, jämförde det nyligen färdiga laboratoriet Celsius i Uppsala Science Park med ett tidigare liknande projekt som utfördes 2016, där i stället traditionella ritningar användes.

– I Celsiusprojektet skippade vi ritningarna helt och användes oss i stället av byggbara modeller. Det ledde till att vi både blev färdiga i förtid och till en lägre kostnad än satt budget. Entreprenörerna och hantverkarna var mycket positiva till det nya arbetssättet, däremot stötte vi på ett visst motstånd i konsultledet som vi kanske inte räknat med.

Färre mail och mer samverkan med NCC Projektstudio
NCC Projektstudio är en metod för samprojektering som används för att planera hela byggprojekt. Johanna Fredhsdotter, chef för Virtual Design and Construction på NCC, redogjorde för hur verktyget ökat förståelsen för andra parters problem och underlättat prioriteringsordningen av uppgifter.

– Med NCC Projektstudio har medarbetarna digitalt kunnat samlas kring samma 3D-modell vilket bidragit till att minska mailkorrespondensen mellan konsulter med 80 %!

Tänk på immaterialrätten tidigt
När vi samverkar i ett tidigt skede är frågan vem som äger den nya kunskap som uppstår. Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv, fanns med i studion för att reda ut vad som gäller.

– Många tror att företag automatiskt äger upphovsrätten till de anställdas innovationer, men så är det inte! Jämför man med tidningsvärlden så äger exempelvis en fotograf upphovsrätten till sina bilder, vare sig hen är anställd eller frilans. Därför är det så viktigt att tidigt diskutera avtalskonstruktionerna, underströk Christina Wainikka.

Släpp handbromsen!
Avslutningsvis diskuterade programledare Fredrik Bauer hur en digitaliserad planeringsprocess kan utveckla byggsektorn tillsammans med Hans Nyblom, affärsutvecklare för Installatörsföretagen och Ingela Lindh, ordförande för Svensk Byggtjänst.

– Det är intressant att se hur mycket längre vi har kommit i den digitala processen på bara några år. För tio år sedan gav vi hantverkarna på Stockholmshem Ipads och då funkade det inte alls. Idag det ett helt naturligt arbetssätt, konstaterade Ingela Lindh

Hans Nyblom var idel positiv till nya digitala arbetssätt:

– Äntligen! Det är hög tid att släppa ritningar och fyrkanterier och till fullo omfamna digitaliseringen. Idag har vi fått se prov på en massa lyckade exempel så mitt medskick till företag som ännu inte anammat det digitala arbetssättet är att sluta vänta och släppa handbromsen!

Utöver ovanstående talare så presenterade två av Nordic ConTech:s arrangörer, Infra Sweden 2030 och Smart Built Environment, under webbinariet några av sina kommande aktiviteter och evenemang. Dessa finns att ta del av på respektive organisations webbplats.

Här kan du se seminariet i sin helhet

Webbinariet anordnades av Svensk Byggtjänst och Smart Built Environment tillsammans med Infra Sweden 2030, Byggföretagen och Installatörsföretagen. Vi återkommer med datum för höstens Nordic ConTech Talks.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst

Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige