Gå direkt till innehåll
Hållbara städer ett av tre fokusområden på Nordbygg Ecoforum 2013: Konkreta exempel visar vägen mot framtidens urbana modeller

Pressmeddelande -

Hållbara städer ett av tre fokusområden på Nordbygg Ecoforum 2013: Konkreta exempel visar vägen mot framtidens urbana modeller

Parallellt med Energieffektiva byggnader samt Gröna material och system blir Hållbar stadsutveckling ett av fokusområdena på Nordbygg Ecoforum 2013. Bland talarna inom hållbar stadsutveckling finns Stockholm stads biträdande stadsbyggnadsdirektör Niklas Svensson, Anders Modig från svenska stadsodlingsföretaget Plantagon samt professor Göran Cars, KTH. De kommer att ge konkreta exempel på hur städer kan utvecklas i hållbar riktning.

Nordbygg och Svensk Byggtjänst arrangerar tillsammans Nordbygg Ecoforum, en mötesplats med fokus på framtidens hållbara byggande. Nordbygg Ecoforum kommer att genomföras under två dagar vartannat år med start på Talk Hotell bredvid Stockholmsmässan den 12 till 13 mars 2013. Evenemanget innehåller två delar. Dels en större konferens med en rad olika aktuella seminarier, dels en utställning där ny teknik, nya material och nya idéer presenteras.

– Vi vill visa upp konkreta modeller och lösningar inom våra tre fokusområden; Hållbar stadsutveckling, Energieffektiva byggnader samt Gröna material och system. Det är mycket viktigt att samhällsbyggnadssektorn inte tappar tempo i hållbarhetsarbetet, utan istället ökar satsningarna på att ta till sig och använda de nya produkter och tjänster som kommer fram, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg på Stockholmsmässan. 

Stadens roll allt viktigare
– Över hälften av jordens befolkning bor i städer – cirka fyra miljarder människor. Och antalet ökar i hög takt. Även i Sverige är urbaniseringen en mycket stark trend. Att bygga en hållbar framtid handlar därför i hög grad om att bygga hållbara städer – en utmaning som får en konkret och intressant belysning på fler vis under Nordbygg Ecoforum 2013, säger Petra Sörme, eventansvarig på Svensk Byggtjänst.

Professor Göran Cars, KTH, kommer att tala om hur man i praktiken måste få samverkan mellan ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv i hållbar stadsutveckling. Stockholm stads biträdande stadsbyggnadsdirektör beskriver huvudstadens strategi och plan för att bli en hållbar, växande stad. Och svenska framtidsföretaget Plantagon berättar om sin nya modell för vertikal stadsodling – en viktig pusselbit i hur en stad kan bli hållbar.

Exempel från Malmö, Stockholm och Linköping
– Begreppet hållbarhet används alldeles för brett. Vi måste bli tydligare med vad vi menar med det. Och vi måste bli bättre på att lyfta fram vilka konflikter som finns inom hållbarhetsdimensionen i stadsbyggandet och våga välja. Ibland måste kanske den sociala dimensionen komma före den ekologiska eller tvärtom. Det viktiga är att underbygga de val som görs och tydligt kunna redovisa och stå för dem, säger Göran Cars, som bland annat kommer att lyfta fram exempel från Malmö på Nordbygg Ecoforum 2013.

– Promenadstaden är Stockholms svar på hur man utvecklar staden och hanterar dess förtätning på ett hållbart vis. Det är en uppriktig plan som även beskriver hur vi handskas med baksidorna och utmaningarna, säger Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör på Stockholms stad. På Nordbygg Ecoforum 2013 kommer han att ge en aktuell bild av arbetet med Promenastaden och hur visionerna blir verklighet.

Pionjärerna inom sektorn ”urban agriculture” är svenska Plantagon, idag världsledande inom vertikal odling. Snart invigs deras första vertikala växthus i Linköping. På Nordbygg Ecoforum 2013 berättar Anders Modig, Global market and sustainability director, mer om en rad konkreta projekt som är på gång och planerna för framtidens stadsodling.

I samband med Nordbygg Ecoforum 2013 blir det dessutom studiebesök till hållbara stadsbyggnadsprojekt och hus i Stockholm – till exempel Sweco-huset.

Programmet för Nordbygg Ecoforum 2013 finns i sin helhet på www.ecoforum.se

För mer information kontakta:

Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg på Stockholmsmässan,

tel 08-749 43 93 eller peter.soderberg@stockholmsmassan.se

Petra Sörme, affärsområdeschef Event & Möten på Svensk Byggtjänst,

tel 08-457 10 99 eller petra.sorme@byggtjanst.se

Om Stockholmsmässan:

Stockholmsmässan är en av världens främsta och mest flexibla mötesarrangörer. Vi erbjuder den perfekta mötesplatsen för allt från internationella toppmöten till breda publikmässor. Tillsammans med utställare och arrangörer skapar vi välregisserade möten som ger besökaren inspiration, kunskap och affärsmöjligheter. Som Nordens ledande arrangör genomför vi varje år ett 60-tal branschledande mässor samt ett 100-tal nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang. Varje år välkomnar vi 10 000 utställare, 1,5 miljoner besökare och fler än 7 000 journalister från hela världen.

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker.

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Relaterat innehåll

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige