Gå direkt till innehåll
Johanna Andersson, Jan Axlund-Horneij och Marianne Hedberg är gäster i senaste avsnittet av Svensk Byggtjänst podcast Snåret.
Johanna Andersson, Jan Axlund-Horneij och Marianne Hedberg är gäster i senaste avsnittet av Svensk Byggtjänst podcast Snåret.

Pressmeddelande -

I senaste Snåret – affärsmöjligheter inom återbruk

I en bransch präglad av små marginaler ses återbruk som utmanande både gällande lönsamhet och tillgång till material. I senaste avsnittet av podcasten Snåret från Svensk Byggtjänst listas därför lågt hängande frukter för den som söker nya affärsmöjligheter och vill ligga steget före när allt fler aktörer ställer återbrukskrav i upphandlingarna.

Det är knappast en högoddsare att gissa att återbruksmarknaden kommer explodera när trycket på koldioxidreducerande åtgärder i byggbranschen ökar. Miljöanpassning blir till exempel en allt vanligare parameter i börsvärderingen av fastighetsbolag och i plan- och bygglagens kapitel 10 återfinns nu mera krav om återbruksinventering i kontrollplanen.

För att diskutera var affärsmöjligheterna finns inom återbruk har programledaren Viktor Ginner bjudit in följande experter:

  • Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen.
  • Jan Axlund-Horneij, återbrukskonsult och försäljningschef på Kompanjonengruppen.
  • Johanna Andersson, från IVL Svenska miljöinstitutet, ansvarig för Centrum för cirkulärt byggandes nätverk.

Materialbehov

Ett problem för att få fler att lämna byggavfall till återbruk är att de ekonomiska incitamenten fortfarande är för små. Det blir billigare att slänga avfall istället för att återbruka.

Om materialen däremot skulle tillgängliggöras för marknaden i tid så menar Jan Axlund-Horneij att det finns gott om potentiella köpare, i synnerhet för dörrar, glas, belysning, undertak och golv samt sanitetsporslin.

– Efterfrågan är större än utbudet, vilket till viss del skulle kunna åtgärdas genom bättre planering från fastighetsägarna. Ofta blir vi kontaktade senare än önskvärt, vi behöver månader på oss inför rivningen för att hinna demontera och sälja på ett optimalt sätt. Ju längre tid vi har på oss, desto större chans att hitta bra köpare av materialet.

Johanna Andersson från IVL Svenska miljöinstitutet är ansvarig för nätverket i Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild), en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

– Mitt tips till fastighetsägare som vill se koldioxidreducerande resultat snabbt genom återbruk är att inledningsvis fokusera på byggkomponenter som har stora volymer som stomme och grund. Återbruk av produkter som orsakar stora utsläpp vid produktion är till exempel plast, metall, elektronik och dörrautomatik. Tänk också på att kontorsinteriörer som ofta byts ut kan göra stor skillnad i längden om de återbrukas istället för att slängas.

Kompetensbehov

Samtliga gäster ser också en stor potential i att investera i kunniga inventerare, demontörer och rekognitioneringsexperter, bland dessa yrkesgrupper och företag finns det för få aktörer i förhållande till efterfrågan.

Lager och logistik sägs också vara stora akilleshälar inom återbruk. Långa lagertider, utrymmeskrävande lager och transporter anklagas för att äta upp vinstmarginalerna.

– Lösningen finns bland annat i digitaliserade processer och tillämpning av gemensamma standarder så att återbrukat material i fastigheter ska kunna bli digitalt spårbara i framtiden, menarJohanna Andersson.

– Våra medlemmar i Byggföretagen säger att de står redo för att arbeta cirkulärt, men för att det ska bli verklighet måste hela kedjan hänga ihop. Vi måste prata ihop oss från början och inte ha så korta byggtider som idag och dessutom få fler kunniga inventerare, avslutar Marianne Hedberg.

Lyssna på Snåret här!

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Karin Larén Hallström

Karin Larén Hallström

Presskontakt Presskontakt +46 703 28 65 80

Relaterat material

Byggsveriges ledande informationsföretag

Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige