Gå direkt till innehåll
Jan Olof Edgar AMA-chef Svensk Byggtjänst i Snåret:  I framtiden funktionsupphandlar vi mer

Pressmeddelande -

Jan Olof Edgar AMA-chef Svensk Byggtjänst i Snåret: I framtiden funktionsupphandlar vi mer

Hur kan vi upphandla bättre för att skapa mer innovation och bättre kvalitet i byggprocessen? I senaste Snåret från Svensk Byggtjänst gräver Emma Jonsteg djupt i denna kanske lite extra snåriga process och tar sikte på en mindre snårig framtid.

I avsnittet medverkar Jan-Olof Edgar, AMA-chef på Svensk Byggtjänst, Ulrika Francke, tidigare vd på Tyréns, Ali Sadeghi Chef för verksamhetsområde Investering på Trafikverket och Amela Hodzic, tidigare regionråd i Skåne och idag marknadsdirektör på Prolog bygglogistik.

Upphandling ger stora möjligheter
Begrepp som upphandling och entreprenadformer kan ge vissa dimmig blick. Men Snåret-panelen består av personer som ser stora möjligheter i dessa processer.

–Jag älskar upphandling. Det är ett fantastiskt verktyg för att jobba med grön tillväxt och innovation, det är superspännande, säger Amela Hodzic.

En övergång till fler totalentreprenader med innovations- och funktionsfokus tros vara vägen till en mer kvalitativ och nytänkande byggbransch.

Trafikverket är föregångare
Trafikverket ligger i framkant när det gäller innovationsupphandlingar. De har sedan verket bildades 2010 förnyat sitt sätt att upphandla och gått från 9 procent totalentreprenader och 91 procent utförandeentreprenader till att nu ligga på runt 50 procent i vardera kategorin, en omsvängning som gett stor effekt på innovationskraften, enligt Ali Sadeghi.

–Våra leverantörer efterfrågade själva detta, de ville vara med och bidra med nya tekniska lösningar och mer innovation, säger han.

Innovationsupphandling och funktionsupphandling går hand i hand och de lagliga möjligheterna att upphandla på funktion inom ramen för LOU har egentligen funnits sedan totalentreprenaden kom 1974 och skulle stimulera just detta. Men eftersom det saknas en branschgemensam metodik och en motsvarighet till AMA kring hur beskrivningar ska utformas, så ser förfrågningsunderlagen olika ut i varje projekt. Detta har lett till svårigheter att utforma funktionskrav och även gjort det svårt för entreprenörer att lämna anbud.

Ny generation AMA
Jan-Olof Edgar berättar att Svensk Byggtjänst nu vill förändra situationen med hjälp av en ny generation AMA, som handlar enbart om att specificera funktionskrav.

–När den är klar kommer branschen i högre grad kunna beställa standardiserade arbetssätt och mallar, tekniska plattformar och lösningar som uppfyller de funktionskrav vi enats om i branschen, det kommer bli ett vanligt sätt att upphandla på tror jag, säger han.

Ulrika Francke tycker sig se att det kommit allt fler innovativa lösningar i upphandlingar de senaste åren. Hon tror dock att branschen måste ägna ännu mer åt tidig dialog för att utvecklingen ska ta fart ordentligt.

–Innan vi ens pratar om entreprenadformer måste vi fråga oss vad vi vill ha ut ur det här projektet. Är det ett stort projekt kan man ha utrymme för innovation. Men det är bra att inte göra innovation så väldigt komplicerat, enkla saker är också innovation, säger hon.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Presskontakt

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige