Gå direkt till innehåll
Lisa Lindström i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Byggbranschen behöver ställa om – från produkt till funktion”

Pressmeddelande -

Lisa Lindström i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Byggbranschen behöver ställa om – från produkt till funktion”

BIM och andra digitala verktyg bidrar allt mer till att effektivisera projektering och produktion i byggprocessen. Men i planering och förvaltning har digitaliseringen inte kommit lika långt. Vad beror det på? Och hur kan branschen anamma nya digitala affärsmodeller för att utveckla till exempel framtidens boenden?

I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuterar vi hur branschen kan bli mer förändringsbenägen och våga omfamna digitaliseringen på flera plan. Medverkar gör Mattias Hindfelt, tidigare CIO på Riksbyggen, Joakim Jardenberg, digital förändringsledare på SKL, Åsa Jadelius, IT-strateg på Sundsvalls stadsbyggnadskontor och Lisa Lindström, vd på digitalbyrån Doberman. Programledare är som vanligt Emma Jonsteg.

”Fat and happy”
Mattias Hindfelt menar att byggbranschen ligger efter vad gäller anpassningen till det digitala när det kommer till skedena utanför produktionen:

– Det finns inget driv eftersom branschen är ”fat and happy”, menar han.

Åsa Jadelius framhåller dock att samhällsbyggnadssektorn länge använt digitala hjälpmedel i sitt arbete, men att man varit dålig på att utbyta information med varandra. Hon ser också stor förbättringspotential ute hos kommunerna:

– Det räcker inte med en digital blankett – vi behöver utveckla digitala tjänster gentemot medborgarna. Sundsvall och fem andra kommuner har tagit ett första steg med RIGES-projektet som gör det möjligt för företag och allmänhet att söka bygglov på nätet.

Funktion istället för produkt
En möjlighet som digitaliseringen för med sig är mer transparenta och tillgängliga medborgardialoger. Lisa Lindström välkomnar detta:

– Med digitaliseringen finns en potential att erbjuda demokrati på riktigt – så att inte bara de mest verbala hörs, konstaterar hon.

Lisa Lindström menar också att vi med digitaliseringen måste ändra vårt sätt att tänka – från produkt till funktion.

– Boverket menar att vi måste bygga 710 000 bostäder till 2025. Tänk om man istället fokuserade på funktionen boende och inte antalet bostadsenheter?

Våga göra misstag
Men hur ska branschen då på bästa sätt finna lust och mod till förändring? Joakim Jardenberg menar att man måste hylla misstagen för att få folk att våga agera.

– När jag jobbade som IT-chef i Helsingborgs kommun uppmanade jag medarbetarna att göra ett misstag i veckan. Man måste våga göra fel för att komma framåt.

Att börja i liten skala är också en väg framåt, menar Lisa Lindström.

– Kan vi fatta flera mindre mikrobeslut, istället för stora gigantbeslut, blir processen smidigare. I New York beslutade man exempelvis att byta ut stadens telefonkiosker mot wifi-stolpar. Men istället för att byta ut alla på en gång, började man med 300 stolpar, och utvärderade sedan insatsen. Det är så vi behöver jobba med digitaliseringen!

Lyssna på Snåret via byggtjanst.se/snaret. Diskussionen kring programmen förs på Twitter @Snaaret samt på facebook.com/snaret.podcast och Instagram @snaaret

Ämnen

Kategorier


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Relaterat innehåll

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige