Gå direkt till innehåll
Medverkande fr.v. Anders Thulin, Triton och Assemblin, Petra Jenning, FOJAB arkitekter, närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Viktor Broberg, BuildSafe, Emile Hamon, Veidekke Sverige och Lars Albinsson, Bygg 4.0 och Nordic ConTech.
Medverkande fr.v. Anders Thulin, Triton och Assemblin, Petra Jenning, FOJAB arkitekter, närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Viktor Broberg, BuildSafe, Emile Hamon, Veidekke Sverige och Lars Albinsson, Bygg 4.0 och Nordic ConTech.

Pressmeddelande -

Nordic ConTech i Almedalen: Damberg öppnade för samverkan kring bygginnovation

– Jag är här för att lyssna och lära. Och om byggsektorn kan enas om en gemensam linje vad gäller innovation, är jag intresserad av att diskutera en långsiktig samverkan mellan staten och branschen.

Det sade närings- och innovationsminister Mikael Damberg (s) under det seminarium som arrangerades i Almedalen under tisdagen av Nordic ConTech.

Bakom den nya plattformen Nordic ConTech står Svensk Byggtjänst i samverkan med Nordbygg och projektet Bygg 4.0 som finansieras via Smart Built Environment.

Syftet med Nordic Contech är främst att:

  • Kommunicera nya lösningar och satsningar för framtidens samhällsbyggnad
  • Skapa dialog och möten mellan branschens aktörer, start ups, innovatörer, finansiärer och politiker

Tisdagens fullsatta seminarium inleddes av Lars Albinsson, Bygg 4.0. Han konstaterade att byggkostnaderna ökat dubbelt så mycket som konsumentprisindex under en följd av år. Samtidigt som lönsamheten i byggbranschen är tämligen låg jämfört med andra industrier.

Viktor Broberg berättade hur BuildSafe snabbt gått från start up till scale up med sin innovativa molntjänst för ökad byggsäkerhet.

– Att vi lyckats beror bland annat på att vi från start hade flera kompletterande kompetenser och att en av grundarna redan fanns inom byggsektorn. Sedan var det viktigt att vi snabbt kunde visa resultat och bevisa vår nytta.

Ministern oroad
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg menade att det är ett stort problem att kostnaderna fortsätter att öka så kraftigt i svensk byggproduktion:

 – Det är inte rimligt i en situation där det snabbt behövs många nya bostäder som många har råd med. Vi vill gärna från regeringens och statens sida samverka med branschen för att skapa innovationer som sänker byggkostnaderna och ger hållbar bebyggelse.

– Men då behöver byggsektorn komma till oss med tydliga och gemensamma förslag – förslag som också gärna riktar in sig på tydliga samhällsbehov. Detta är något som t.ex. fordonsindustrin gör med stor framgång. Jag är här idag för att lyssna och lära, och ser fram emot kommande kontakter.

Från projekt till process
Anders Thulin är Senior Digital Expert, Triton, och styrelseledamot i bland annat installationskoncernen Assemblin. Han pekade på den näst intill obefintliga produktivitetsutvecklingen i byggsektorn.

– Sett över 20 år har byggindustrins produktivitet ökat med en procent globalt. Undantar man Kina är det noll. Under samma period har andra industriers produktivitet ökat med tre till uppemot fyra procent.

– Byggsektorn behöver se vilka utveckling- och innovationsprojekt i branschen som faktiskt lyckats och utveckla detta vidare till gemensamma och långsiktiga satsningar. Det är hela processen som måste ändras.

Emile Hamon, chef verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige, höll med och menade att byggbranschen måste gå från att vara projektorienterad till att bli just processorienterad:

– Vi måste skapa en obruten kedja av data som vi kan dela. Och ta med oss erfarenheter från projekt till projekt så att en allt bättre process utvecklas.

Effektivt – men med anpassningar
Petra Jenning är arkitekt SAR/MSA och partner i FOJAB arkitekter. Hon menade att innovationsutvecklingen i byggsektorn inte bara får handla om produktionen:

– Jag vill se en radikal ändring i synen på slutprodukten. Hur bebyggelsen kan ge nya mervärden för brukarna med ny digital teknik och också skapas i riktigt bra samspel med omgivande miljö och förutsättningar.

Här har alla deltagare eniga om att en industrialiserad och digitaliserad byggproduktion inte ska handla om att bygga samma hus hela tiden. Utan att skapa modulära lösningar som skapar effektivitet och möjligheter att just ge speciella värden och anpassningar utan att det kostar för mycket.

Ministern öppen för samtal
Seminariet avslutades med ömsesidiga löften om fortsatta samtal mellan minister Damberg och branschen.

– Jag är öppen för vidare konkreta diskussioner, förklarade Mikael Damberg.

– Och jag tror att staten kan ha möjligheter att driva på innovationsutvecklingen i byggsektorn genom t.ex. upphandlingar. Vi har ju nu nya Upphandlingsmyndigheten som här kan spela en roll. Det finns med gällande lagstiftning goda möjligheter att arbeta med bl.a. tidig dialog och lägga större vikt vid t.ex. funktion och kvalitet. Här kan byggbranschen driva på genom att ta fram gemensamma satsningar och riktlinjer för hur byggandet kan bli mer innovativt och effektivt.

Läs mer på www.nordiccontech.se

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige