Gå direkt till innehåll
Nordic ConTech Talks: Hur kan byggbranschens beställare öka innovationskraften?

Pressmeddelande -

Nordic ConTech Talks: Hur kan byggbranschens beställare öka innovationskraften?

Hur ska byggbranschen lyckas övervinna låg produktivitet och stor klimatpåverkan?
I Nordic ConTech:s tredje webbinarie om samhällsbyggnadssektorns utmaningar lyfts goda exempel och konkreta lösningar på hur ny teknik och innovation kan råda bot på detta.

Den 8 oktober är det dags för nästa Nordic Contech Live Talks där byggsektorns låga produktivitet och betydande klimatpåverkan står i fokus. Enligt konsultföretaget McKinsey är ny teknik och innovation helt avgörande för att komma tillrätta med problemen. Ansvaret ligger på såväl beställare som utförare och kommunerna och den offentliga sektorn spelar en nyckelroll för att denna omvandling ska lyckas. För att driva utvecklingen åt rätt håll krävs tuffa krav och innovativ upphandling.

– Vi måste gå från ord till handling för att samhällsbyggnadssektorn ska ha en chans att lyckas med vår tids utmaningar. Beställarens roll är helt avgörande om sektorns klimatpåverkan ska kunna minska. Genom att våga testa innovativa upphandlingsformer är det möjligt att ställa krav och se högre effektivitet än idag, säger Fredrik Bauer, programledare för Nordic ConTech Talks.

Under webinariet medverkar Adrian Joyce, generalsekreterare European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings, Pontus Gruhs, strateg Trafikverket, Sofia Heintz, expert Fastighetsutveckling Sveriges Allmännytta, Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight, Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning vid KTH
och gästprofessor vid Chalmers

När: 8 oktober kl 13.00-14.00

Anmälan: Länk

Program:

More digitalization, more partnering – Moving to the next level of productivity in construction

Hur kan vi bättre ta vara på digitaliseringens möjligheter för att för att öka produktiviteten och minska påverkan på klimatet? Hur kan vi aktivt jobba för att omvandla nya lagar och regler till nya möjligheter som skapar positiva effekter? Föredraget hålls på engelska.

Talare: Adrian Joyce, generalsekreterare European Alliance of Companies
for Energy Efficiency in Buildings

Innovation genom krav och samarbete – Konkreta exempel från Trafikverket

I satsningen Aktivt resande har förkommersiell upphandling använts för att ge marknaden incitament att vara kreativa på allvar. Efter ett första urval samverkar ny fyra bolag med Trafikverket och två kommuner för att hitta nya lösningar som ska finns på marknaden under nästa år. Du får också del av hur en styrd totalentreprenad planeras för att tvinga entreprenörer att arbeta fossilfritt.

Talare: Pontus Gruhs, strateg, Trafikverket

Så skapar Allmännyttan möjlighet för innovation genom upphandling av Kombohus

Sverige Allmännytta har aktivt verkat för att pressa priser och driva på utvecklingen genom utmanande upphandlingsformer. Ta del av hur de har jobbat och varför. Allmännyttans kombohus är ramupphandlade flerbostadshus som kan sättas ihop som ett legosystem med stor variation i höjd, bredd, färg och form.

Talare: Sofia Heintz, expert Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta

Varför har inte offentlig sektor de leverantörer som man förtjänar?

Genom en genomtänkt upphandling går det att påverka mycket mer än många tror. Här får du del av konkreta exempel och innovativa lösningar för att hantera vanliga utmaningar.

Talare: Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight

Hur driva systematisk utveckling genom upphandling?

Upphandling ses alltmer som ett centralt medel för att uppnå politiska mål som innovation, klimatnytta, gestaltning, digitalisering och social hållbarhet. Men hur drivs långsiktig utveckling genom upphandling i en projektbaserad sektor? Och hur kan lärande och innovation skapas inom byggupphandling? Vilken kompetens behövs, var ska den finnas och vilken är politikens roll?

Talare: Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning vid KTH samt gästprofessor vid Chalmers

Hur kan tydliga krav och innovativ upphandling öka innovationskraften inom samhällsbyggnadsbranschen?

Panelsamtal med fler av talarna

Summering

Två representanter från webbinariets arrangörer summerar och reflekterar

Nordic ConTech är en plattform för innovativ utveckling i samhällsbyggnadssektorn. Bakom konceptet står Svensk Byggtjänst med projektet Bygg 4.0 och Nordbygg som partners. Inom ramen för Nordic ConTech Talks tillkommer de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment och Infra Sweden 2030 tillsammans med branschorganisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen som parter.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige