Gå direkt till innehåll
Moderator Fredrik Bauer diskuterar digitaliseringens möjligheter med Katarina Nylander från Spotscale, Ali Sadeghi från Trafikverket och Mia Wahlstein från Midroc. Helena Gibson Ek från Smart Built Environment modererar tittarnas frågor.
Moderator Fredrik Bauer diskuterar digitaliseringens möjligheter med Katarina Nylander från Spotscale, Ali Sadeghi från Trafikverket och Mia Wahlstein från Midroc. Helena Gibson Ek från Smart Built Environment modererar tittarnas frågor.

Pressmeddelande -

Nordic ConTech Talks: ”Krisen är en fantastisk drivkraft”

Coronakrisens möjligheter att driva samhällsbyggnadssektorn mot en snabbare digitalisering, var huvudtemat på Nordic ConTech Talks första webinarie, som anordnades av Svensk Byggtjänst och Smart Built Environment tillsammans med Infra Sweden 2030, Byggföretagen och Installatörsföretagen.

Webinariet inleddes med att arrangörerna kort gav sin syn på möjligheterna med ett samarbete kring digitaliseringsfrågorna och hur branschen hittills har drabbats av coronakrisen. Kristina Gabriella, programchef på Smart Built Environment, ser positiva effekter av pandemin:

– Den här krisen har visat hur snabbt vi kan ställa om vårt arbetssätt. Den kraften behöver vi fortsätta att ta tillvara på, så att vi även kan lösa andra svårigheter som klimatfrågan till exempel.

Låg kunskap om AI
Webinariets huvudtalare, AI-rådgivaren Göra Lindsjö, framhöll den snabba utveckling som Artificiell Intelligens bidragit med i ett antal branscher. Taxinäringen i New York exempelvis har fått se sig omsprungen av Uber och e-handelsföretaget Amazon har helt omformat de amerikanska städerna, då de stora detaljhandelskedjorna har fått stänga igen butiker.

Han konstaterar att användningen av AI har accelererat kraftigt under coronakrisen och de länder som kommit längst i utvecklingen också är de som investerat mest i tekniken.

– Sverige har de bästa förutsättningarna för att lyckas med AI. Det som hindrar processen är den låga kunskap om digitaliseringens möjligheter som finns i företagsledningarna. Och samhällsbyggnadssektorn ligger tyvärr sämst till av alla branscher, konstaterar han.

Men han konstaterar också att få verksamhetsområden har så många lågt hängande frukter som byggsektorn. Det gäller alltifrån energioptimering, transporter, stadsplanering och fastighetsunderhåll.

– Anledningen till att bygg- och fastighetsbranschen inte kommit längre i sin digitala utveckling är att de inte varit utsatta för något yttre tryck från nya aktörer, som till exempel detaljhandeln. Det är först när det hettar till som riktig förändring kan ske.

Fantastisk drivkraft
Webinariet fortsatte med en diskussion mellan moderator Fredrik Bauer och en panel bestående av Katarina Nylander, arbetande styrelseledamot på Spotscale, Ali Sadeghi, investeringsdirektör på Trafikverket och Mia Wahlstein, CIO på Midroc.

Katarina Nylander konstaterar att det är tufft att vara ett start up-bolag i en så traditionell bransch som samhällsbyggnadssektorn även om vissa områden såsom teknisk förvaltning, är mer öppna för innovationer. Hon tror att förmågan att snabbt kunna förändra sig kommer att vara avgörande för att överleva kriser som den vi nu är mitt uppe i.

Mia Wahlstein menar att pandemin har medfört en fantastisk drivkraft:

– Vi ser nu en stor innovationsförmåga i våra bolag och satsar mycket på att digitalisera oss ytterligare. Vi har också anställt digitala förändringsledare. Samhällsbyggnadsbranschen har mycket att lära av andra branscher vad gäller samarbete över skrå-gränserna.

Ali Sadeghi menar att vi i och med krisen inte har något val – nu måste förändring ske!

– Men förändringsvilja kommer inte av sig själv. Till syvende och sist är det människor som ska driva omställningen – tekniken finns ju redan.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige