Gå direkt till innehåll
Panelsamtal med Sofia Heintz, Sveriges Allmännytta, Christian Sterner, Svensk Byggtjänst, Fredrik Tamm, PublicInsight (på skärmen), Lars Redtzer, Byggföretagen och Fredrik Bauer, programledare.
Panelsamtal med Sofia Heintz, Sveriges Allmännytta, Christian Sterner, Svensk Byggtjänst, Fredrik Tamm, PublicInsight (på skärmen), Lars Redtzer, Byggföretagen och Fredrik Bauer, programledare.

Pressmeddelande -

Nordic ConTech Talks: ”Nya affärsmodeller krävs för att driva kreativitet och innovation i byggsektorn”

Produktiviteten i samhällsbyggnadsbranschen ligger kvar på samma nivå som för 20 år sedan och beställare och utförare fortsätter skylla ineffektiviteten på varandra. Hur kan vi ta oss ur detta dödläge och istället gynna innovation och ny teknik? I Nordic Contech Talks tredje webbinarie får vi svar från företrädare från såväl den offentliga som privata sektorn.

Adrian Joyce, generalsekreterare på European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings, inledde webbinariet med att konstatera att partnering och digitalisering är viktiga hörnstenar för att nå en högre effektivitet i byggsektorn:

– Vårt mål är att byggnaders energibehov ska ha minskat med 80% i EU till år 2050. För att detta ska vara möjligt krävs fortlöpande energirenoveringar av befintliga byggnader där digitaliseringen är en mycket viktig drivkraft. Vi behöver också få till mer partnering i projekten och attrahera fler yngre medarbetare för att lyckas minska byggnaders klimatpåverkan, framhåller Adrian Joyce.

Ramavtal pressade priserna

För att komma tillrätta med byggsektorns låga produktivitet och ständigt ökande byggkostnader började Sveriges Allmännytta för tio år sedan titta på en ramavtalsupphandling för flerbostadshus. Resultatet blev Kombohus – en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka 25 procent under marknadspris.

– Vi har fört en konkurrenspräglad dialog med entreprenörerna för att hitta rätt prisbild. Det handlar om att ändra affärsmodellerna i byggsektorn för att kunna skapa en varierad byggnation inom ett ramavtal till ett lägre pris, menar Sofia Heintz, expert på Fastighetsutveckling hos Sveriges Allmännytta.

Belöna kreativitet

På Trafikverket har man arbetat med så kallad förkommersiell upphandling för att ge marknaden incitament att vara kreativa på allvar. I satsningen Aktivt resande, som fokuserar på att det ska vara enkelt och säkert att ta sig fram till fots, med cykel eller kollektivtrafik, har Trafikverket krävt att de företag som lämnar anbud utöver en bra idé också ska kunna presentera en tänkt affärsmodell.

– Det här är också ett sätt att förflytta fokus i konsultbranschen. De företag som verkligen har kreativa idéer och utvecklar sin verksamhet kontinuerligt kommer att gynnas, till skillnad från de företag som ”bara vill sälja timmar”, framhåller Pontus Gruhs, strateg på Trafikverket.

Tillgänglighet och relationsbyggande

Med hjälp av en genomtänkt upphandling kan beställaren påverka mycket mer än många tror. Det menar Fredrik Tamm, grundare av företaget PublicInsight som tillhandahåller tjänster för att utveckla den offentliga marknaden.

– Den offentliga sektorn förtjänar bättre leverantörer. Men det kräver att de blir mer tillgängliga och bättre på att bygga relationer med utförarna – inte bara utbyta information. Det kommer i sin tur att intressera rätt typ av leverantörer som kan möta de nya krav och förväntningar som finns på vårt samhälle, menar Fredrik Tamm.

Byggbranschen är till stor del en projektbaserad industri och upphandling inom byggsektorn är mer komplext än många beslutsfattare vill tro. Det menar Anna Kadefors som är professor i fastighetsförvaltning vid KTH samt gästprofessor vid Chalmers.

– Funktionskrav är jättebra, men det räcker inte alltid i en projektbaserad verksamhet. Tiden är knapp och leverantörerna vill inte ta för stora risker. Vi kan behöva tänka på andra sätt, ibland kan det kanske vara bättre med specifika krav för att kunna nå dit vi vill, konstaterar Anna Kadefors.

Vid webbinariets panelsamtal medverkade även Christian Sterner, chef för produktområdet teknik på Svensk Byggtjänst och Lars Redtzer, chef för branschutvecklingsarbetet på Byggföretagen.

Webbinariet anordnades av Svensk Byggtjänst och Smart Built Environment tillsammans med Infra Sweden 2030, Byggföretagen och Installatörsföretagen. Nästa Nordic ConTech Talk hålls den 12 november och handlar om goda exempel på digitalisering.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst
Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige