Gå direkt till innehåll
David Hebrand, koncernchef och medgrundare av mod:group berättade hur hans företag lyckats halvera installationstiden tack vare digitala modeller.
David Hebrand, koncernchef och medgrundare av mod:group berättade hur hans företag lyckats halvera installationstiden tack vare digitala modeller.

Pressmeddelande -

Nordic ConTech Talks: "Vi bygger dubbelt så snabbt genom rätt planering"

Framtidens byggbransch behöver vara smart i alla steg i byggprocessen. I Nordic Contech Talks fjärde webbinarie gavs konkreta exempel från företag som redan idag arbetar digitaliserat. Den största utvecklingspotentialen i byggprocessen identifierades till tidiga skeden och stor vikt lades vid beställarens möjligheter till att påskynda digitaliseringen.

Ett av de företag som gjort digital praktik av teori är Lindbäcks Trä. De började ställa om sin produktion mot lean-principer redan på 90-talet och arbetar idag med volymbaserad off-site-tillverkning. Digitaliseringschefen Anna Bergsten berättade att de numera sätter upp tydliga digitala mål för sin verksamhet. I fabriken arbetar de efter principen att det aldrig ska ta längre än tio sekunder att få fram just den digitala ritning eller modell som man vill ha tag på. Samtidigt vittnade hon om att de liksom så många andra i branschen tampas med den mänskliga faktorn när nytt ska implementeras i hela processen. De har till exempel inte lyckats med samma tiosekunders-mål ute på byggarbetsplatserna.

Tidiga skeden
Jerker Hägglund, Enterprise Account Executive and Market Lead Sweden på Spacemaker, fångade väl in varför de anser att tidiga skeden är de viktigaste.

– Ingen slår upp ett tält i naturen utan att kolla förutsättningarna först! Trots det lägger vi ofta minst tid och fokus i början av ett projekt. Man måste vara medveten om att det man gör inledningsvis  påverkar resten av processen, man måste från början lämna över ett digitalt tänkande till nästa steg eller person i processen.

Flera av talarna lyfte att man redan i beställarens kravställning kan påskynda digitaliserade processer. David Hebrand, koncernchef och medgrundare av mod:group berättade hur de till exempel nästan halverat installationstiden i ett projekt tack vare digitala modeller. Han exemplifierade med hur de lät det första våtrummet göras analogt, och hur de i nästkommande våtrum jämförde tidsbesparingen när istället deras digitala modell från kravställningen hade använts. Resultatet blev anmärkningsvärt; det digitala arbetssättet gav en besparing på 40%, från 100 till 60 timmar.

Digitalt är det nya gröna
De gröna vinsterna med digitaliserade processer utkristalliserar sig allt tydligare för byggbranschen, vilket framgick från flera talare under Nordic ConTech Talks.

Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef på Skanska berättade bland annat om hur de i ett pilotprojekt lyckats visualisera och räkna ut livscykelanalysen både för enskilda beståndsdelar och för helheten i ett bygge. Denna information lyckades de sedan koppla ihop med olika informationskedjor och system till alla som var inblandade i projektet.

– En tydlig vinst är att man slipper kostnaden av att behöva ändra saker ute på bygget, i programmet kostar det inget att testa. Vår fragmenterade bransch gör det dock svårt att involvera alla fullt ut. Vi måste komma igång med att fullt ut använda ett gemensamt språk, något som till exempel klassificeringssystemet CoClass kan hjälpa oss med. Vi ser också fram emot mer produktdata för att få än mer rättvisande livscykelanalyser!

Ett konkret exempel på hur en digitaliserad process i ett tidigt skede kan påverka miljön i positiv riktning lyftes av Johan Hellgren, affärsområdeschef på Servistik. Han menade att de genom samordnade laster till byggarbetsplatsen för Urban Escapes fick ner antal transporter med 82%, alltså 40 000 färre bilar. En koldioxidvinst som beräknades landa på cirka 1000 ton minskade utsläpp.

Mänskliga faktorn största hindret
Vid webbinariets panelsamtal medverkade även Linda Wäppling, innovationsledare på Bengt Dahlgren, Jarl Cornell, verksamhetsutvecklingschef på Assemblin, Kristina Gabrielii, programchef på Smart Built Environment och Lars Albinsson från Maestro Design & Management AB.

En samstämmig panel konstaterade att den mänskliga faktorn i en fragmenterad bransch är det största hindret för att komma framåt – för exemplen visar att tekniken finns redo den dag affärsmodellerna förändras.

Webbinariet anordnades av Svensk Byggtjänst och Smart Built Environment tillsammans med Infra Sweden 2030, Byggföretagen och Installatörsföretagen. Nästa Nordic ConTech Talk hålls den 10 december och handlar om samhällsbyggnadssektorn som mjukvärdesleverantör.

Webbinariet i sin helhet och tidigare Nordic ConTech Talks finns på vår Youtube-kanal.

Ämnen


Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har vi samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar.

Svensk Byggtjänst är störst i Sverige inom professionell bygg- och fastighetslitteratur. I sortimentet finns idag ett hundratal egna titlar och närmare 2 000 titlar från externa utgivare. Ett stort antal av titlarna finns också tillgängliga som e-böcker. www.byggtjanst.se

Kontakter

Monica Berling

Monica Berling

Presskontakt Presskontakt +46 76 044 68 94

Samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag

Svensk Byggtjänst är samhällsbyggnadssektorns eget kunskapsföretag. Sedan 1934 samlar, sorterar och tillgängliggör vi kvalitetssäkrad kunskap samskapad med vår sektor. Vi brinner för att skapa den hållbara, effektiva och produktiva samhällsbyggnadssektor Sverige behöver.

Svensk Byggtjänst

Besöksadress: Odengatan 65
113 87 STOCKHOLM
Sverige